Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Văn bản pháp quy
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đông chức danh Giáo sư Nhà nước năm 2017 2311
2 Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT: Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2272
3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2090
4 Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 1857
5 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1945
6 Thông tư Liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 1376
7 Thông tư Liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 1206
8 Quyết định 5830/BGDĐT về Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1232
9 Chứng nhận hoạt động KH&CN 3585
10 Thông tư Liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 940


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1665 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Chín 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1