Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021-2022 648
2 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 930
3 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 929
4 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 1121
5 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 815
6 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 1009
7 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 956
8 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 879
9 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 756
10 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 629
11 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 549
12 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 577
13 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 489
14 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 469
15 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 564
16 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 500
17 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 506
18 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 500
19 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 494
20 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 1510
21 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 1439
22 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 1253
23 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 2461
24 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 2555
25 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 2537
26 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 2383
27 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 5437
28 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 3617
29 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 4337
30 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 3683
31 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 8448
32 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 7046
33 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 3385
34 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 6127
35 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 8935
36 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 3481


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 868 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Năm 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5