Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông tin nghiệm thu đề tài KHCN năm 2009 PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 09:25
  • CẤP BỘ

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  CẤP BỘ  NĂM 2009

Stt Tên đề tài, Mã số Mã số Chủ nhiệm Đơn vị Nghiệm thu Ghi chú
1 Ứng dụng giảm tải nhận thức trong việc cải tiến giảng dạy đọc hiểu tiếng Anh.
B2009.19.42 ThS. Huỳnh Công Minh Hùng Tổ Ngoại ngữ không chuyên Đã nghiệm thu - xếp loại Tốt File kết quả nghiên cứu
2 Sự du nhập của văn minh phương Tây vào Nam Bộ Việt Nam thời Cận đại trên các lĩnh vực: Thiết chế chính trị, tư tưởng và giáo dục (1858 – 1945).
B2009.19.43 PGS.TS. Ngô Minh Oanh Lịch sử
3 Xây dựng nguồn tư liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập Văn học Việt Nam hiện đại ở trường THPT và ĐHSP
B2009.19.44 TS. Nguyễn Thị Hồng Hà Ngữ văn
4 Ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy bộ môn hóa học hữu cơ bậc đại học.
B2009.19.45 ThS. Lê Văn Đăng Hoá học Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
5 Dạy học Hóa học ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực và dạy học hợp tác.
B2009.19.46 TS. Trịnh Văn Biều Hoá học
6 Nghiên cứu sự di truyền một số đột biến về thời gian sinh trưởng, hình thái, năng suất và chất lượng hạt gạo phát sinh từ một số giống lúa thơm Việt Nam và lúa nhập nội.
B2009.19.47 TS. Nguyễn Thị Mong Sinh học
7 Hệ thống tin hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho Trường Phổ thông Trung học.
B2009.19.48 TS. Nguyễn Quang Tấn Toán - Tin học

Đã nghiệm thu

Xếp loại khá

File kết quả nghiên cứu
8 Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học Vật lý 12 THPT.
B2009.19.49 TS. Nguyễn Văn Hoa Vật lý
9 Khảo sát khả năng sinh kháng  sinh và một số Enzyme thuỷ phân ngoại bào của các chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn Cần Giờ TP. HCM.
B2009.19.50 TS. Trần Thanh Thuỷ Sinh học
10 Dạy học Giải tích ở trường THPT – Nghiên cứu khoa học luận và sư phạm.

B2009.19.51 PGS.TS. Lê Văn Tiến Phòng Đào tạo
11 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông
B2009.19.52TĐ TS. Nguyễn Kim Dung Viện Nghiên cứu Giáo dục Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • CẤP CƠ SỞ

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  CẤP CƠ SỞ  NĂM 2009

STT Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học Mã số Chủ nhiệm& Đơn vị
Nghiệm thu Ghi chú
1 Xây dựng CD hỗ trợ việc giảng dạy định hướng di chuyển cho người khiếm thị CS.2009.19.40

Nguyễn Văn Khoa

Khoa GDĐB

2 Tìm hiểu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ Khiếm thính tại một số trường chuyên biệt Tp.HCM. CS.2009.19.41 Đặng Thị Mỹ Phương Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
3 Xây dựng một số phương tiện trực quan chủ yếu phục vụ dạy học Địa lý Việt Nam ở trường THPT CS.2009.19.42

Nguyễn Văn Luyện

Khoa Địa lý

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
4 Thiết kế sản phẩm du lịch phục vụ cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận CS.2009.19.43

Bùi Vũ Thanh Nhật

Khoa Địa lý

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
5 Thiết kế xây dựng hệ thống bài thực hành địa lý kinh tế xã hội CS.2009.19.44

Đàm Nguyễn Thuỳ Dương

Khoa Địa lý

6 Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Lí luận và Phương pháp dạy học Địa lí CS.2009.19.45

Nguyễn Thị Kim Liên

Khoa Địa lý

7 Nghiên cứu đặc điểm và nguồn gốc hình thành đất cát đỏ thuộc tỉnh Bình Thuận CS.2009.19.46

Châu Hồng Thắng

Khoa Địa lý

8 Xây dựng hệ thống tư liệu phim, ảnh phục vụ việc dạy học phần "Công dân với đạo đức" trong chương trình Giáo dục công dân lớp 10 THPT CS.2009.19.47

Lê Thanh Hà

Khoa GD Chính trị

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
9 Một số biện pháp chơi nhằm phát triển khả năng cảm nhận và thể hiện màu sắc cho trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động vẽ CS.2009.19.48

Nguyễn Thị Anh Thư

Khoa GD Mầm non

10 Xây dựng các thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển kỹ năng dự đoán cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học CS.2009.19.49

Đỗ Chiêu Hạnh

Khoa GD Mầm non

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
11 Lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng rổ Khoa Giáo Dục Thể Chất, Trường ĐHSP Tp.HCM CS.2009.19.50

Lê Vũ Kiều Hoa

Khoa GD Thể chất

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
12 Nghiên cứu biên soạn câu hỏi bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 11, 12 THPT CS.2009.19.51

Hồ Xuân Đậu

Khoa Hóa học

13 Tổng hợp một số hợp chất dị vòng chứa nitơ CS.2009.19.52

Nguyễn Tiến Công

Khoa Hóa học

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
14 Nghiên cứu về vẽ hình, trình diễn bằng Latex và ứng dụng xuất bản sách về Latex theo nhu cầu dạy học CS.2009.19.54

Nguyễn Thái Sơn

15 Xây dựng giáo trình điện tử môn Lịch sử văn minh thế giới CS.2009.19.55

Nguyễn Minh Mẫn

Khoa Lịch sử

16 Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 1956 đến những năm đầu thế kỷ XXI CS.2009.19.56

Nguyễn Cảnh Huệ

Khoa Lịch sử

17 Văn hoá, văn minh Nhật Bản và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản CS.2009.19.57

Trịnh Tiến Thuận

Khoa Lịch sử

18 Thành tựu và đặc điểm của thể ký trong văn học Việt Nam CS.2009.19.58

Nguyễn Hoài Thanh

Khoa Ngữ văn

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
19 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và sinh trưởng của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) tái sinh tự nhiên ở Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ CS.2009.19.59

Quách Văn Toàn Em

Khoa Sinh học

20 Bước đầu xây dựng phần mềm định loại một số loài cá nước ngọt ở Nam Bộ CS.2009.19.60

Tống Xuân Tám

Khoa Sinh học

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
21 Xây dựng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành Sinh học 11 (cơ bản ) Trung học phổ thông CS.2009.19.61

Lê Phan Quốc

Khoa Sinh học

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
22 Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm CS.2009.19.62

Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Toán -Tin

23 Định lý về sự tồn tại nghiệm và tính compact liên thông của tập nghiệm cho phương trình CS.2009.19.63

Lê Hoàn Hoá

Khoa Toán -Tin

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
24 Sự tồn tại và cấu trúc tập nghiệm của một số lớp phương trình vi phân phi tuyến CS.2009.19.64

Nguyễn Bích Huy

Khoa Toán - Tin

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
25 Thuật toán tìm cơ sở của mô đun con của mô đun tự do trên vành chính CS.2009.19.65

Trần Huyên

Khoa Toán - Tin

26 Nghiên cứu xác định liều bức xạ Beta hàng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu LiF (Cu, Mg, P) CS.2009.19.66

Hoàng Đức Tâm

Khoa Vật lý

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
27 Dạy đọc hiểu tiếng Anh cho các khoa không chuyên ngữ từ việc tìm hiểu đặc trưng văn hoá và tri nhận của người Việt CS.2009.19.67

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ

28 Xây dựng CD giảng dạy môn tự nhiên - xã hội cho học sinh khiếm thính lớp 1 CS.2009.19.68

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trường THTH

Đã nghiệm thu File kết quả nghiên cứu
29 Khảo sát nhu cầu học tập các kỹ năng liên quan đến giao tiếp, ứng xử của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm TP. HCM CS.2009.19.69

Huỳnh Xuân Nhựt

Viện NCGD

30 Thực trạng hoạt động ngoại khóa các môn KHXH (Văn, Sử, Địa) tại một số trường THPT tại Tp.HCM CS.2009.19.70

Phạm Thị Thu Thủy

Viện NCGD

31 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của sinh viên khối Khoa học Tự nhiên Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM CS.2009.19.72

Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang

Viện NCGD

32 Xây dựng website quản lý và đào tạo Sau đại học Trường ĐHSP Tp.HCM. (Dự án triển khai) DA.TK.2009.19.73

Nguyễn Đức Quyết

Phòng Sdh


 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 670 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6