Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
DANH SÁCH KHOÁ LUẬN HỆ CHÍNH QUI NĂM 2010 PDF Print E-mail
Sunday, 04 December 2011 01:27

TT

Mã SV

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

1

32602041

Nguyễn Thị Kim Liên

Vận dụng quan niệm dạy học lien môn vào dạy học lịch sử lớp 11, phần lịch sử Việt Nam qua việc sử dụng tài liệu văn học.

2

32602019

32602039

Lê Thị Hải

Lê Thị Lan

Sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học lịch sử ở trường THPT

3

32602061

32602050

Liêng Hot Sadekka

Đinh Thị Giáng My

Khai thác tư liệu bảo tàng phục vụ dạy học lịch sử lớp 12 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975)

4

32602086

Lê Thị Khánh Trang

Xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy và học dạng bài văn hóa văn minh (Chương trình LS 10-Ban Cơ bản)

5

32602089

Nguyễn Thị Tuyết

Xây dựng hệ thống bài tập nhận thức nhằm góp phần phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong học tập lịch sử-Phần Lịch sử Việt Nam (1858-1918-Chương trình lịch sử 11 ban cơ bản

6

32602077

Đinh Thị Xuân Thu

Thực trạng - giải pháp sử dụng sách giáo khoa lịch sử nhằm góp phần nâng cao chất lượng bộ môn-SGK Lịch sử 10-Ban cơ bản

7

32602084

Nguyễn Thị Thương

Xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa ở phổ thông (CT Lịch sử VN lớp 10 ban cơ bản)

8

32602066

32602078

Bùi Thị Thanh

Trần Văn Thuật

Khai thác và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử nhằm nâng cao chất lượng bộ môn (CT Lịch sử 11,ban cơ bản-LSTG)

9

32602017

Điểu Thị Kim Hằng

Thực trạng và giải pháp tổ chức họat động ngọai khóa trong dạy học lịch sử ở các trường THPT tỉnh Bình Phước

10

32602079

Bùi Thị Trúc Thuyên

Thiết kế và hướng dẫn sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử nhằm góp phần nâng cao chất lượng bộ môn (Phần LSTG-Chương trình lớp LS 10 ban Cơ bản)

11

32602001

Nguyễn Thị Lê Ánh

Sử dụng các tác phẩm của Hồ Chí Minh để tạo biểu tượng trong việc hình thành tri thức lịch sử cho học sinh (LSVN 1919-1975 lớp 12,ban cơ bản)

12

32602068

32602051

Nguyễn Thị Thanh

Đặng Thị Trà My

Xây dựng thư viện điện tử phục vụ dạy học LSTG hiện đại (Chương trình lớp 11-12)

13

32602092

Nguyễn Văn Tình

Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử đẻ phát huy tính tích cực của học sinh (phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến nay-chương trình lịch sử lớp 12-Ban cơ bản).

14

32602093

Vũ Văn Tĩnh

Xây dựng thư viện điện tử về Hồ Chí Minh

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học