Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Thị Kim Anh PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 08:24

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh 20/12/1965
Quê quán

Bình Định

Học vị Tiến sĩ                           năm công nhận: 2004
Chức danh
Môngiảng dạy                        

Giáo dục học mầm non và tiểu học; Đánh giá trẻ khuyết tật; Chăm sóc- Giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ mầm non; Chăm sóc- Giáo dục trẻ khiếm thị mầm non; Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân; Can thiệp sớm trẻ chậm phát triển trí tuệ; Phương pháp dạy tự nhiên và xã hội; Đánh giá trẻ mầm non; Lý luận và phương pháp tổ chức họat động theo hướng tích hợp.

Đơn vị công tác

Khoa Giáo dục đặc biệt (đã chuyển công tác sang Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương từ 04-11-2011)

Địa chỉ liên lạc 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại
Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Thị Kim Anh (2003), “Biện pháp phát triển yếu tố tưởng tượng trong tổ chức trò chơi đóng vai của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi”, Tạp chí “Giáo dục mầm non”, Bộ GD và ĐT, Số 1
 2. Nguyễn Thị Kim Anh (2004), “Một bài tập trắc nghiệm qua tranh vẽ của trẻ mầm non”. Tạp chí “Giáo dục mầm non”, Bộ GD và ĐT, Số 1.
 3. Nguyễn Thị Kim Anh (2005) «Trao đổi chương trình giảng dạy môn học Giáo dục học đại cương và môn học Giáo dục học trẻ em », Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Đại học Sư phạm Tp.HCM”, Khoa Tâm lý-Giáo dục, ĐHSP Tp.HCM.
 4. Nguyễn Thị Kim Anh (2005), «Dạy và học ngọai ngữ -Vấn đề cần quan tâm», Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên và hợp tác quốc tế trong các trường ĐH, CĐ Việt Nam”, Ban liên lạc các trường ĐH, CĐ Việt Nam.
 5. Nguyễn Thị Kim Anh (2005), «Đào tạo sau đại học : Chất lượng hay Số lượng ?», Tham luận kỷ yếu hội thảo “Đào tạo sau đại học và liên kết nghiên cứu khoa học với các tỉnh Nam bộ”, Bộ GD và ĐT kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 6. Nguyễn Thị Kim Anh (2005),  «Trường Đại học sư phạm quốc gia Liên bang Nga mang tên A.I.Gerxen» Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học «Mục tiêu đào tạo và mô hình Đại học Sư phạmViệt Nam trong giai đoạn mới”», Viện nghiên cứu giáo dục- Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 7. Nguyễn Thị Kim Anh (2005),  «Trường Đại học sư phạm quốc gia Mat-Xcơ-Va -Liên bang Nga», Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mục tiêu đào tạo và mô hình Đại học Sư phạmViệt Nam trong giai đoạn mới”, Viện nghiên cứu giáo dục- Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 8. Nguyễn Thị Kim Anh (2005),  «Chương trình đào tạo giáo viên mầm non tại Cộng hòa Liên bang Nga và Úc », Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học « Mục tiêu  đào tạo và mô hình Đại học Sư phạmViệt Nam trong giai đoạn mới», Viện nghiên cứu giáo dục- Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 9. Nguyễn Thị Kim Anh (2006), «Kiểm tra đánh giá dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường phổ thông trung học», Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích cực của học sinh bậc trung học”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 10. Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Huyên (2006), «Đào tạo nghiệp vụ sư phạm : nhiệm vụ trọng yếu của trường sư phạm », Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường Đại học sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục- Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 11. Nguyễn Thị Kim Anh (2007), «Đào tạo theo tín chỉ là mô hình cần nghiên cứu và ứng dụng», Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng Internet”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 12. Nguyễn Thị Kim Anh (2007), «Phân luồng sau trung học cơ sở», Tham luận kỷ yếu  Hội thảo khoa học “Phân luồng học sinh THCS và THPT nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề tại Tp.HCM”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 13. Nguyễn Thị Kim Anh (2007), «Phân luồng sau trung học và trung học phổ thông», Tham luận kỷ yếu  Hội thảo khoa học “Thực trạng phân luồng học sinh sau THCS và THPT”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM
 14. Nguyễn Thị Kim Anh (2007), «Vai trò của trường thực hành sư phạm trong công tác đào tạo giáo viên », Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trường thực hành với vấn đề đào tạo nghiệp vụ của các trường sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM
 15. Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Xuân Hậu (2007), «Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt – Thành quả đạt được và những thách thức», Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học « Chính sách đối với trẻ em có hòan cảnh khó khăn » do Ủy ban thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội tổ chức tại Tp.HCM.
 16. Nguyễn Thị Kim Anh (2008), «Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt-tầm quan trọng và thực trạng tổ chức ”, Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng của thực tập sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 17. Nguyễn Thị Kim Anh (2008), «Vấn đề thực hiện an sinh xã hội và công ước quốc tế về quyền của trẻ khuyết tật tại Việt Nam », Tham luận kỷ yếu Hội thảo hữu nghị Việt-Nhật 2008, Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 18. Nguyễn Thị Kim Anh (2008), “Chăm sóc người cao tuổi- Trách nhiệm cao cả của gia đình và toàn xã hội”, Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người tàn tật”, Đại học Sài Gòn.
 19. Nguyễn Thị Kim Anh (2009), “Tổng quan về đào tạo giáo viên mầm non ở một số nước trên thế giới”, Tham luận kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học”, Khoa Giáo dục mầm non- Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 20. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), “Ứng dụng mô hình Balanced Scordcard trong quản trị trường đại học”, Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học 10 năm Ban liên lạc các trường ĐH, CĐ Việt Nam.
 21. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), “Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP.Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Tp.HCM, Số 19 (53).
 22. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), “Xây dựng mô hình phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới”, Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Tp.HCM, Số 22 (56)
 23. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em”, Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Tp.HCM, Số 25 (59).
 24. Nguyễn Thị Kim Anh (2011), “Model of Special education”, Tham luận kỷ yếu hội thảo khoa học: “Giáo dục đặc biệt Việt Nam kinh nghiệm và triển vọng”, NXB Đại học Sư Phạm.
 25. Nguyễn Thị Kim Anh, (2000), «Các biện pháp giúp trẻ thích nghi với trường mầm non », thành viên của Đề tài cấp Sở KHCN Tp.HCM.
 26. Nguyễn Thị Kim Anh (2003), “Giáo dục tính tích cực sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề”, Luận án tiến sĩ tại Hội đồng khoa học của Đại học Sư  phạm Quốc gia Mat-xcơ-va (Liên Bang Nga).
 27. Nguyễn Thị Kim Anh (2007), « Phuơng pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính học hòa nhập tại một số trường tiểu học Tp.HCM”,  Đề tài cấp Bộ B2007-19-23
 28. Nguyễn Thị Kim Anh, «Xây dựng phòng kích thích thị giác tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu cho trẻ khiếm thị”, Đề tài cấp Sở KHCN Tp.HCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 690 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1