Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Quách Văn Toàn Em PDF Print E-mail
Monday, 30 November 2015 17:00

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Quách Văn Toàn Em
Ngày sinh: 1982
Quê quán: Ấp xóm lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu
Học vị: Thạc sĩ                                    năm công nhận: 2009
Chức danh:
Môn giảng dạy:

Thực vật 1, Sinh thái học và môi trường, Môi trường & PT bền vững

Đơn vị công tác: bộ môn Sinh thái _ thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1.       Quách Văn Toàn Em (2008), Nghiên cứu sinh trưởng của loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở các độ mặn thí nghiệm khác nhau ở giai đoạn vườn ươm, đề tài cơ sở - trường ĐHSP TPHCM, maõ soá: CS.2006.19.08, (nghiệm thu tháng 04/2008, đạt loại khá).

2.       Lê Thị Minh (Chủ nhiệm), Quách Văn Toàn Em (tham gia), “Điều tra một vài chỉ tiêu vệ sinh môi trường ở một số trường phổ thông cơ sở thuộc quận Bình thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh”, đề tài cơ sở - trường ĐHSP TPHCM, maõ soá: CS.2006.19.08.30, (nghiệm thu tháng 05/2009, đạt loại tốt).

3.       Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em,  Nguyễn Thị Ánh Tuyết,  Phạm Phương Bình, . Nguyễn Văn Minh, CN. Trần Thị Kim Hà, CN. Bùi Thanh Phong, CN. Trần Công Danh, “Nghiên cứu khả năng nẩy mầm và sinh trưởng của cây hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f. & Thomson) trồng ở huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre”, đề tài cấp bộ, mã số B2007.19.19 (nghiệm thu tháng 10/2009, đạt).

4.      Quách Văn Toàn Em (2009), Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và sinh trưởng của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) tái sinh tự nhiên ở Khu Dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, đề tài cơ sở - trường ĐHSP TPHCM, maõ soá: CS.2009.19.59, (nghiệm thu tháng…. /2009, đạt loại….).

5. Quách Văn Toàn Em, Phạm Văn Ngọt (2007), Nghiên cứu sự tăng trưởng của loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm, Hội thảo Quốc gia về Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững, Cần Giờ - TP.HCM, 26- 27/11/2007, trang 297 – 305.

6. Quách Văn Toàn Em, Phạm Văn Ngọt (2007), Góp phần xây dựng mô hình sinh thái vườn ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Hội thảo Khoa học lần 1 về Sinh thái môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường TP. HCM, tháng 04/2007, trang 7 – 13.

7.  Quách Văn Toàn Em (2008), Nghiên cứu đặc điểm thích nghi giải phẫu và sinh lý của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) với độ mặn khác nhau ở giai đoạn vườn ươm, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số14 (48), tháng 07/2008, trang 80- 88.

8. Quách Văn Toàn Em (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng của các độ mặn thí nghiệm khác nhau lên sự sinh trưởng của loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.) ở giai đoạn vườn ươm, Hội nghị NCKH- khoa Sinh, trường ĐHSP Tp.HCM, năm 2008, trang 109 – 120.

9. Quách Văn Toàn Em, SV.Nguyễn Văn Luận (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và ánh sáng lên sự sinh trưởng của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.) ở giai đoạn vườn ươm, Kỉ yếu Hội Nghị SVNCKH 2007 – 2008 trường ĐHSP Tp.HCM, tháng 06/2008, trang 56- 64.10.

10. Lê Thị Minh, Quách Văn Toàn Em (2009), nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở thuộc quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số16 (50), tháng 04/2009, trang 118- 128.

11. Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em (2009), Một số kết quả nghiên cứu về cây Hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.F. & Thomson) trồng ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Hội Nghị khoa học Toàn Quốc về Sinh thái và Tài Nguyên Sinh Vật (lần 3), Viện Khoa học và Công nghệ - Viện Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, ngày 22/10/2009.

12.  Quách Văn Toàn Em (2009), Nghiên cứu cấu trúc và tăng trưởng của các quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở Khu Dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 18  tháng 11/2009, trang164-175.

13. Lê Thị Minh, Quách Văn Toàn Em (2009), Điều tra một vài chỉ tiêu vệ sinh môi trường trường học ở một số trường THCS quận Bình Thạnh, TPHCM, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 18  tháng 11/2009, trang176 – 186.

14. Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em (2010), Góp phần khảo sát sự nảy mầm của hạt hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f & Thomson), Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 21 tháng 06/2010, trang 150 - 155.

15. Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Hoàng Hạt, Quách Văn Toàn Em, Hoàng Văn Tới (2010), Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của loài Mộc ký ngũ hùng (Dendrophthoe pentandra (l.) Miq.) thuộc họ Tầm gửi (Loranthaceae), Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 24  tháng 12/2010, trang 67 - 72.

16. Quách Văn Toàn Em, Viên Ngọc Nam (2010), Nghiên cứu một số nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến khả năng tái sinh tự nhiên của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 24 tháng 12/2010, trang 87 - 96.

17. Quách Văn Toàn Em, Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Văn Luận (2011), Nghiên cứu sự sinh trưởng của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở các độ mặn thí nghiệm khác nhau ở giai đoạn vườn ươm, Hội Nghị khoa học Toàn Quốc về Sinh thái và Tài Nguyên Sinh Vật (lần 4), Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011.

18. Quách Văn Toàn Em, Hồ Thanh Xuân (2011), Nghiên cứu sự nảy mầm của quả Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) dưới sự tác động của axít gibberellic, Hội Nghị khoa học Toàn Quốc về Sinh thái và Tài Nguyên Sinh Vật (lần 4), Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011.

19. Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Kim Hồng, Trần Thị Tuyết Nhung (2011), Vai trò của rừng ngập mặn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số   tháng 01/2012, trang 115 -125.

20. Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thanh Thảo (2012), Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi, TP.HCM, Tạp chí Khoa học Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 34 (68)   tháng 3/2012, trang 56-67.

21. Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Thạch Thị Domres (2012), Giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của rừng ngập mặn cho phụ nữ sống ở vùng ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 37 (71) tháng 7/2012, tr 90-102.

22. Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thị Mộng Hằng (2012), Nghiên cứu về khả năng dự trữ khí ở lá của một số loài cây ngập mặn thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) ở KDTSQ Cần Giờ, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40 (74)   tháng 11/2012, tr112 -122.

23. Quách Văn Toàn Em, Đặng Văn Danh, Mai Thị Kim Yến (2015), Nghiên cứu sự ảnh hưởng của IBA, NAA đến cành giâm Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt), Hội thảo Khoa học Giảng viên Trẻ Trường ĐHSP TPHCM (lần 1) - Trường ĐHSP TPHCM.

24. Quách Văn Toàn Em, Mai Thị Kim Yến (2015), Nghiên cứu sự ảnh hưởng của IBA và NAA đến giâm cành cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt), Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 5 (70)  tháng 5/2015, trang 158 -167.

25.  Phạm Văn Ngọt, Phạm Xuân Bằng, Quách Văn Toàn Em (2015), Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loài cây ngập mặn ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ, Tạp chí Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 5 (70)  tháng 5/2015, trang 140  - 149 .

26. Quách Văn Toàn Em, Phạm Văn Ngọt, Trần thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bùi Thanh Duy (2015), Giáo dục về Rừng ngập mặn cho học sinh một số trường phổ thông trung học ven biển Nam bộ, Tuyển tập Hội thảo Khoa học quốc gia về “Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu” lần 2, Cần Giờ - TPHCM, 26 - 27/6/2015, trang 227 - 292.

27.  Phạm Văn Ngọt, Phạm Xuân Bằng, Quách Văn Toàn Em (2015), Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, Tuyển tập Hội thảo Khoa học quốc gia về “Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu” lần 2, Cần Giờ - TPHCM, 26 - 27/6/2015, trang 95 - 108.

28. Quách Văn Toàn Em, Võ Thị Kim Yến (2015), “Phân lập và khảo sát một số chủng nấm sợi nội sinh từ cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack.) Voigt ), Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.) và Đước bộp (Rhizophora mucronata Lam.) ở Cần Giờ”, Hội Nghị khoa học Toàn Quốc về Sinh thái và Tài Nguyên Sinh Vật (lần 6), Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015, trang 520 - 528.

29.  Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thị Thu Ngân (2015), “Nghiên cứu đặc điểm thích nghi của lá một số loài thực vật ở vùng đất cát thành phố phan thiết, tỉnh Bình Thuận”, Hội Nghị khoa học Toàn Quốc về Sinh thái và Tài Nguyên Sinh Vật (lần 6), Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015, trang 520 - 528.

Đề tài nghiên cứu

30. Quách Văn Toàn Em, Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và sinh trưởng của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) tái sinh tự nhiên ở Khu Dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Đề tài cấp cơ sở, mã số: CS2006.19.08.

31.  Phạm Văn Ngọt (chủ nhiệm), Quách Văn Toàn Em (tham gia), Xây dựng bộ mẫu sinh vật RNM và tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho học sinh trung học phổ thông ở một số vùng ven biển Nam Bộ. Đề tài cấp cơ sở, mã số: CS2009.19.59.

32. Quách Văn Toàn Em, Xây dựng bộ tiêu bản giải phẫu thích nghi của một số loài cây ngập mặn ở Khu Dự trữ sinh quyển RNM Cần Giờ. Đề tài cấp cơ sở, mã số: CS2011.19.33.

33. Quách Văn Toàn Em, Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở Tiểu học thuộc quận Bình Thạnh, Huyện Bình Chánh và Củ Chi, TP.HCM. Đề tài cấp cơ sở, mã số: CS2012.19.40.

34. Quách Văn Toàn Em, Nghiên cứu nhân giống vô tính loài cây Cóc đỏ (Lumnitzeara littorea (Jack) Voigh.) bằng biện pháp giâm cành. Đề tài cấp cơ sở, mã số: CS2014.19.54.

Sách

  1. Phạm Văn Ngọt (chủ biên), Quách Văn Toàn Em (2014), Giáo trình Hình thái và giải phẫu thực vật, Nhà xuất bản ĐHSP TPHCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 2036 guests online

 Vụ KHCN 

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...