Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Ngọc Tứ PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 8 2011 09:54

 

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Lê Ngọc Tứ

Ngày tháng năm sinh:

16-12-1976

Quê quán:

Bình Thuận

Học vị:

Tiến sĩ                      Năm được phong: 2019

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Hóa học phân tích, Chemometrics, Kỹ thuật lấy mẫu và Xử lý mẫu

Đơn vị công tác:

Trung tâm Phát triển Kỹ năng sư phạm

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

1. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2004), Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.
2. Lê Ngọc Tứ (2004), Kiểm tra và đánh giá thành qua học tập của HS bằng trắc nghiệm khách quan môn Hóa học, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.
3. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học - Phần đại cương và vô cơ, NXB Giáo dục.
4. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học - Phần hữu cơ, NXB Giáo dục.
5. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học 11, NXB Giáo dục.
6. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), Hướng dẫn ôn luyện và làm bài tập trắc nghiệm - Hóa học vô cơ, NXB ĐHQG Tp. HCM.
7. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), Hướng dẫn ôn luyện và làm bài tập trắc nghiệm- Hóa học hữu cơ, NXB ĐHQG Tp. HCM.

Bài báo khoa học

1. Lê Ngọc Tứ (2003), “Sự phát triển của Hóa học hiện đại dưới góc nhìn từ giải Nobel Hóa học”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, 32(1), 152-164.
2. Lê Ngọc Tứ (2005), “Phương pháp xác định thành phần phức chất Staric -Bacbanel: Chứng minh và bàn luận”, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM.

3. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2008), “Calixaren Hợp chất siêu phân tử - Các kết quả của nhóm nghiên cứu tại Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ III, Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, 46-53.

4. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), “Định lượng đồng thời canxi và magie trong nước khoáng và nước sinh hoạt bằng phương pháp thêm chuẩn điểm H”, Tạp chí Hóa học, 47(2A), 89-93.

5. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), A new complex of Benzoic Acid Azo PhenylCalix[4]arene with Ce(IV) and application on determination of Cerium in soil, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 16( 4), 61-64.

6. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Spectrophotometric simultaneous determination of metronidazole, chloramphenicol and dexamethasone acetate in pharmaceutical product by partial least squares regression (PLS)”, Proceeding of of The 2nd Analytica Vietnam Conference, 35-39.

7. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Highly selective chromogenic ionophores for the recognition of cerium (IV) based on a water-soluble azocalixarene derivative”, Proceeding of 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process–ICCCP 2011, Vol. 10, 245-249.

8. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Structural Study On The Complex Of Ortho-Ester Tetra Azophenylcalix[4]arene (TEAC) with Th(IV)”, Canada International Journal of Chemistry, 3(2), 97-104.

9. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), Xác định đồng thời hàm lượng chì và crom bằng phương pháp thêm chuẩn điểm H dựa vào sự tạo phức với azocalixaren, Tạp chí Hóa Học50(4), 449-454.

10. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), Xác định đồng thời Cu2+ và Co2+ trong nước thải bằng phương pháp trắc quang thêm chuẩn điểm H sử dụng thuốc thử 5-Bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone, Tạp chí Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, 2(11), 72-77.

11. Le Ngoc Tu, Le Van Tan and Nguyen Xuan Chien (2013), Simultaneous spectrophotometric determination of Ni(II) and Zn(II) in waste water by H-point addition standard method using 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone, Eur. Chem. Bull., 2(6), 311-314. (thuộc danh mục Scopus)

12. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), H-point standard addition method for simultaneous determination of Ni2+ and Zn2+ in waste water using 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone as a new analytical reagent, Proceeding of The 3nd Analytica Vietnam Conference.

13. Le Ngoc Tu, Le Van Tan and Nguyen Xuan Chien (2018), Simultaneous spectrophotometric determination of Cu(II) and Co(II) using 5-Bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone by partial least squares regression method, Rasayan J. Chem., 11(2), 850-856. (thuộc danh mục Scopus)

14. Le Ngoc Tu, Le Van Tan (2021), “Spectrophotometric Study of a new Complexation between Zn (II) and 5-Bromosalicylaldehyde Thiosemicarbazone and Its Application”, Egyptian Journal of Chemistry, 64(9), 4739-4745. (thuộc danh mục ESCI và Scopus)

Đề tài nghiên cứu

1. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2005), Ứng dụng tin học mô phỏng các đường chuẩn độ trong phân tích thể tích. Đề tài khoa học cấp Cơ sở.

2. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2015), Nghiên cứu sự tạo phức của thuốc thử 5,11,17,23-tetra[(2-ethylacetoethoxyphenyl)(azo)phenyl]calix[4]arene (TEAC) và 5,11,17,23-tetra[(2-benzoic acid)(azo)phenyl]calix[4]arene (BAPC). Đề tài Nafosted.
3. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2016), Khảo sát ý kiến của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về dạy học tích hợp và đề xuất xây dựng chuyên đề bồi dưỡng về dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm. Đề tài khoa học cấp Cơ sở.

4. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2017), Nghiên cứu đề xuất các đặc điểm và yêu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý tiểu học và trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam và cách mạng công nghiệp 4.0. Đề tài khoa học cấp Cơ sở.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1172 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Chín 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1