Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Trần Tuấn Nam PDF. In Email
Thứ ba, 09 Tháng 8 2011 01:59

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Trần Tuấn Nam
Ngày sinh:

10 - 6 - 1965

Quê quán:

Quảng bình

Học vị:

Tiến sĩ,           ,Năm công nhận: 2001

Học hàm:

Phó giáo sư     ,Năm được phong:2011

Môn giảng dạy:

Đại số

Đơn vị:

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại:
Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

A.   PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Trần Tuấn Nam (1994), The universal objects in the category TMW, Bulletin of science and education, Hue university of  education 11 , 49-60 (with N.X.Tuyen).

2. Trần Tuấn Nam (1995), Homotopy of RMO-group, Bulletin of science and education, Hue university of education 11 , 55-67.

3. Trần Tuấn Nam (2000), Local homology for linearly compact modules, Vietnam J. Math. 28:1, 87-91 (with N.T.Cuong).

4. Trần Tuấn Nam (2001), The I-adic completion and local homology for artinian modules, Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 131, 61-72 (SCI, ISSN: 0305-0041) (with N.T.Cuong).

5. Trần Tuấn Nam (2001), On the Co-localization, Co-support and Co-associated primes of local homology modules, Vietnam J. Math. 29:4, 359-368 (with N.T.Cuong).

6. Trần Tuấn Nam ( 2004), Ideal Co-transforms of linearly compact modules,  East-West  J. Math. Vol 6, No 2, 173-183.

7. Trần Tuấn Nam (2006), The finiteness of co-associated primes of local homology modules, Kodai Math. J. 29, 383-390 (SCIE, ISSN: 0386-5991).

8. Trần Tuấn Nam (2008),Co-support and Coartinian Modules, Algebra Colloquium 15:1, 83-96 (SCIE, ISSN: 1005-3867).

9. Trần Tuấn Nam (2008), Local homology and cohomology for linearly compact modules, J. Algebra 319, (SCI, ISSN: 1056-3911) (with N.T.Cuong).

10. Trần Tuấn Nam (2008), On the finiteness of co-associated   primes of  local homology modules,"  J. Math. Kyoto Univ. (JMKYAZ)} Vol 48, No.3, 521-527 (SCIE, ISSN: 0023-608X).

11. Trần Tuấn Nam (2009) , A  finiteness result for  co-associated  and associated primes of generalized local homology and cohomology modules, Communications in Algebra 37: 1748–1757, (SCI, ISSN: 0092-7872).

12. Trần Tuấn Nam (2009), Generalized local homology, Proceedings of the 4th Japan-Vietnam Joint Seminar, Meiji  University, Japan, 217-235.

13. Trần Tuấn Nam (2010), Co-associated primes of Generalized local homology, Proceedings of the 5th Japan-Vietnam Joint Seminar, Hanoi Institute of Mathematics , 76-83.

14. Trần Tuấn Nam (2010), Left derived functors of the generalized I-adic completion and generalized local homology, Communications in Algebra 38(02), pp. 440 – 453,  (SCI, ISSN: 0092-7872).

15.Tran Tuan Nam, "Generalized local homology for artinian modules", Algebra Colloquium, 19 (Spec 1) (2012) 1205-1212 (SCIE)

16. Tran Tuan Nam, "The top left derived functors of the generalized I-adic completion", Bulletin of the Australian Mathematical Society, 88 (2013) 259–266(SCIE)

17. Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri and Nguyen Viet Dong, "Some properties of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals", International Journal of Algebra and Computation, 24 (7) (2014) 1043–1054(SCI)

18. Tran Tuan Nam and Nguyen Minh Tri, "Generalized ideal transforms", Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 51 (1) (2014) 67-82(SCIE)

19. Nguyen Duc Minh, Nguyen T K Hoa and Tran Tuan Nam, "On the polynomial properties of a function certain systems of parameters for artinian modules", Kyushu Journal of Mathematics 68 (2014) 239–248(SCIE)

20. Tran Tuan Nam, "Generalized ideal co-transforms", East-West Journal of Mathematics, 15 (1)(2013) 25-36

21. Tran Tuan Nam, "On the non-vanishing and the artinianness of generalized local cohomology modules", Journal of Algebra and Its Applications, 12 (4) (2013) 1250203 (7 pages) (SCIE)

22. Tran Tuan Nam, "Some properties of local homology and local cohomology modules", Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 50 (1) (2013) 1-13(SCIE).

23. Tran Tuan Nam and Nguyen Duc Minh, "Some properties of generalized local homology and cohomology modules", Bulletin of the Korean Mathematical Society, 50 (6) (2013) 2013–2020(SCIE).

24. Tran Tuan Nam, "Minimax modules, local homology and local cohomology", International Journal of Mathematics, 26 (12) (2015) 1550102 (16 pages) (SCI).

25. Tran Tuan Nam and Do Ngoc Yen, "The finiteness of co-associated primes of generalized local homology modules", Mathematical Notes, 97 (5) (2015) 738-744(SCIE).

26. Tran Tuan Nam and Nguyen Minh Tri (2016) , “Some Results on Local Cohomology Modules with Respect to a Pair of Ideals,” TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS 2016 Vol. 20, No. 4,  743-753(SCI).

27. Tran Tuan Nam and Nguyen Minh Tri (2016), “Serre subcategories and the cofiniteness of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals” International Journal of Algebra and Computation (SCI).

Đề tài khoa học

1. Trần Tuấn Nam, Đối biến đổi Iđêan và mối quan hệ với đồng điều địa phương, Đề tài cấp cơ sở 2002.

2. Trần Tuấn Nam, Triệt tiêu và không triệt tiêu của môđun đồng điều địa phương, Đề tài cấp cơ sở 2003.

3. Trần Tuấn Nam, Tính hữu hạn của Iđêan nguyên tố đối kết hợp của môđun đồng điều địa phương và đồng điều địa phương suy rộng, Đề tài NCKH cấp Bộ 2009.

4. Trần Tuấn Nam, Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun compăc tuyến tính, Đề tài NCKH cấp Bộ 2011.

5. Trần Tuấn Nam (2012), “Môđun compăc tuyến tính và Đồng điều địa phương”. Đề tài khoa học do Quỹ Nafosted tài trợ.

6. Trần Tuấn Nam (2012), “Về các hàm tử dẫn xuất trái bậc cao của hàm tử làm đầy I-adic suy rộng”. Đề tài khoa học cấp Trường.

7.Trần Tuấn Nam (2014), “Một số tính chất hữu hạn của môđun đồng điều địa phương suy rộng”. Đề tài khoa học cấp Trường.

Sách

  1. Trần Tuấn Nam (chủ biên) (2013), Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào giải toán sơ cấp, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
  2. Trần Tuấn Nam (chủ biên) (2016), Hình học sơ cấp, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 1830 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...