Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Huỳnh Hoa PDF Print E-mail
Tuesday, 19 July 2011 02:56

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Lê Huỳnh Hoa
Ngày sinh:

25 - 5 – 1959

Quê quán:

Tiền Giang

Học vị     :

Tiến sĩ, năm công nhận: 2002

Chức danh:

Giảng viên chính, năm được phong: 2000

Môn giảng dạy:

Lịch sử Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, Lịch sử văn minh - văn hóa Việt Nam, Văn minh – văn hóa Đông Nam Á.

Đơn vị công tác:

Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

1.   Lê Huỳnh Hoa (1997), Cảng Sài Gòn - vài thông tin sơ khởi. Thông tin Khoa học. ĐHSP Tp.HCM, Số 18/97.
2.   Lê Huỳnh Hoa (1997), Cây cao su – Đặc sản của vùng Đông Nam Bộ, Xưa và Nay, Số 45B Tháng 11/1997.
3. Lê Huỳnh Hoa, Nguyễn Phan Quang (1998), Dân Số Sài Gòn thời Pháp thuộc. Nghiên  cứu Lịch sử,  Số tháng 3 – 4/1998, 2(297).
4. Lê Huỳnh Hoa, Nguyễn Phan Quang (1998), Cảng Sài Gòn 1860 – 1930, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM Số 19/98.
5. Lê Huỳnh Hoa (1998), Cảng Sài Gòn tiềm năng và triển vọng, Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh do Hội đồng khoa học tại Tp. HCM – Trung tâm KHXH và NV Tp. HCM – Sở Văn Hoá thông tin Tp. HCM phối hợp tổ chức.
6. Lê Huỳnh Hoa (1998), Ngày Xuân nói chuyện đồng hồ, Xưa và nay, Số 47B Tháng 11.
7. Lê Huỳnh Hoa (1998), Cảng Sài Gòn – Lịch sử hình thành và ảnh hưởng của nó đối với kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc, Hội Nghị Quốc tế Việt Nam học, Nxb Thế giới, Hà Nội.
8. Lê Huỳnh Hoa (1999), Phong trào nông dân Tây Sơn - Những nội dung cần khai thác để góp phần khắc họa di sản văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Vai trò của nghiên cứu và giáo dục. Nxb Tp. HCM.
9. Lê Huỳnh Hoa (2000), Đôi nét về tình hình lúa gạo: Hàng hóa – xuất khẩu của Nam bộ thế kỷ XX,  Hội thảo khoa học Thế kỷ XX những vấn đề Lịch sử, ĐHSP Tp. HCM.
10. Lê Huỳnh Hoa (2001), Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1864 - 1945). Đề tài Luận án Tiến sĩ  Sử học.

11.     Lê Huỳnh Hoa (2002) đồng tác giả, Góp thêm tư liệu để tìm hiểu xứ Đàng Trong thế kỷ XVII qua sự mô tả của người Triều Tiên, Hội thảo khoa học “Nam Bộ và Nam Trung Bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII – XIX. Trường ĐHSP TPHCM.

12.     Lê Huỳnh Hoa (2005), Vài suy nghĩ về tài liệu đọc thêm trong sách giáo khoa lịch sử PTTH, Hội thảo khoa học “Thực trạng – giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông theo hướng đổi mới phương pháp dạy – học, Trường ĐHSP TPHCM.

13.     Lê Huỳnh Hoa (2009), Dạy môn “Lịch sử văn minh – văn hóa Việt Nam” phục vụ du lịch văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp Khoa Du lịch – Khách sạn Đại học Huflit TP.HCM), Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa – du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển” Trường Đại Học Sài Gòn chủ trì, Chuyên san Tạp chí ĐH Sài Gòn 11/2009.

14.     Lê Huỳnh Hoa (2009), Luật 10/59 và những sự kiện lịch sử có liên quan (1954 -1960) trong một số sách và giáo trình Lịch sử Việt Nam, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam số tháng 10/2009

15.     Lê Huỳnh Hoa (2010), Cảng Sài Gòn qua tài liệu lưu trữ, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số tháng 7/2010 và tháng 8/2010.

Đề tài nghiên cứu

16.     Lê Huỳnh Hoa (2001), Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1860 – 1939), Luận án Tiến sĩ Sử học.

17.     Lê Huỳnh Hoa (2008) đồng tác giả, Yếu tố mới trong sự phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở Nam Kỳ dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, Hội thảo khoa học do Bộ Khoa hoc công nghệ chủ trì.

18.     Lê Huỳnh Hoa (2008), Xây dựng giáo án “điện tử tích hợp” phục vụ sinh viên năm 4 Khoa Lịch sử Trường ĐHSPTPHCM thực tập sư phạm. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Sách

19.     Lê Huỳnh Hoa (2005) đồng tác giả, Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành đường lối “chiến lược tiến công” của cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1968), Việt Nam những chặng đường lịch sử 1954 – 1975, 1975 – 2005, NXB Giáo dục 2005.

20.   Lê Huỳnh Hoa (2006), đồng tác giả, Bước đầu tìm hiểu hoạt động thiên văn thời Chúa Nguyễn (1558 – 1777),NXB Giáo Dục.

21. Lê Huỳnh Hoa (2008), đồng tác giả Chính sách giao thương của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong – cơ sở hội nhập và phát triển của Đại Việt thế kỷ XVII – XVIII, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 – Việt Nam hội nhập và phát triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

22. Lê Huỳnh Hoa (2010), đồng tác giả, Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và những điểm khác biệt, Hội thảo Cách mạng Tháng tám ở Nam Bộ, NXB Đại học Sư phạm TPHCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 619 guests online

 Vụ KHCN 

May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...