Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Văn Đạt PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 16:36

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Lê Văn Đạt
Ngày sinh:

12/06/1958

Quê quán:
Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây
Học vị: Tiến sĩ                             Năm được phong : 2002
Chức danh: Giảng viên chính               Năm công nhận : 2000
Môn giảng dạy: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử                     Năm chuyển về :2005
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.B. PHẦN DANH MỤC

1. Lê Văn Đạt (2001), Vùng tự do Phú Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, Tạp chí Khoa học Sư phạm, ĐHSP Hà Nội, số 2/2001.

2.     Lê Văn Đạt (2001), Vài nét về tình hình giáo dục ở vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, Nghiên cứu lịch sử, số 2/2001.

3.     Lê Văn Đạt ( 2001), Những đóng góp của vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954, Tạp chí Lịch sử quân sự Việt Nam, Số 5.Leâ Vaên Ñaït ( 2002),Về thái độ của triều Nguyễn đối với nhà Tây Sơn và nhân dân Bình Định , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia, ĐH Sư Phạm Hà Nội.

4.      Lê Văn Đạt (2004), Vai trò của thanh niên hậu phương trong chiến thắng lịch sử Điện Bin Phủ, Kỷ yếu Hội thảo khoa  học Quốc Gia, ĐH Sư Phạm Hà  Nội

5.      Lê Văn Đạt (2004), Góp phần tìm hiểu sự ra đời cơ quan chỉ đạo và hoạt động của ngành văn nghệ miền Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia, ĐH Qui Nhơn.

6.      Lê Văn Đạt (2005), Tìm hiểu quá trình và nhhững thành tựu về kinh tế tự túc ở vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Nghiên cứu lịch sử , Số 1.

7.      Lê Văn Đạt (2005), Vai trò của thanh niên hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Nghiên cứu lịch sử, Số 4.

8.      Lê Văn Đạt (2005), Về thời điểm ra đời và hệ thống tổ chức của Ủy ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Nghiên cứu lịch sử, Số 8

9.      Lê Văn Đạt (2007), Mấy nét về tình hình giáo dục ở vùng tự do Nam Trung Bộ trong cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950-1954), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

10.     Lê Văn Đạt (2008), Mấy nét về diễn biến, tính chất và đặc điểm của phong trào chống sưu thuế ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đầu năm 1908, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh .

11.      Lê Văn Đạt (2009), Một góc nhìn quá trình hình thành và phát triển tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1959-1975), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Bộ Tư lệnh Quân Khu VII.

12.      Lê Văn Đạt (2009), Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cương lĩnh xây dựng đất nước Việt Nam thống nhất, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐH Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

13.     Lê Văn Đạt (2009), Thành phố Quy Nhơn – Giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐH Sài Gòn.

14.    Lê Văn Đạt (2010), Mấy nét về sự ra đời và vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960-1968), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

15.    Lê Văn Đạt (2005),Tìm hiểu quá trình xây dựng, phát triển giáo dục ở vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Đề tài KHCN cấp Bộ, MS: B2004-43-50

SÁCH

16.   Lê Văn Đạt (viết chung - 2002), Khoa Lịch sử sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Đại học quy Nhơn.

13.   Lê Văn Đạt (viết chung - 2002), 25 năm Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn 1977- 2002, Đại học Quy Nhơn.

14.   Lê Văn Đạt (viết chung - 2005), Việt Nam những chặng đường lịch sử 1954-1975, 1975-2005, NXB Giáo Dục.

15.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2006), Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ (1945-1954), NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội.

16.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2006), Những công trình khoa học tiêu biểu, NXB Giáo Dục.

17.  Lê Văn Đạt (viết chung- 2008), Kiến thức cơ bản môn Lịch sử - dùng trong ôn thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Cao đẳng và Đại học, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội.

18.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2008), Tri thức lịch sử phổ thông- Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến nay, tập 4, NXB Trẻ.

19.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2008), Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội.

20.  Lê Văn Đạt (viết chung – 2008), Kiến thức lịch sử 12 – Lịch sử Việt Nam từ năm 1919-2000; Tập 2, NXB Đại học Quốc Gia, TP.Hồ Chí Minh

21.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2008), Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua hỏi đáp, Tập 4 – Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội.

22.  Lê Văn Đạt (viết chung - 2009), Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam – Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, NXB Trẻ.

23. Lê Văn Đạt (viết chung - 2010), Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam – Rừng Sác chiến thắng lẫy lừng, NXB Trẻ.

24. Lê Văn Đạt (viết chung - 2010), Đường Hồ Chí Minh từ Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ, NXB Chính trị Quốc gia.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 422 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...