Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phạm Đỗ Văn Trung PDF Print E-mail
Thursday, 14 July 2011 08:34

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Phạm Đỗ Văn Trung
Ngày sinh:

29/11/1981

Quê quán:

Ninh Thuận

Học vị:

Tiến sĩ        , năm công nhận:      2015

Chức danh:
Môn giảng dạy:

Địa lí KTXH Việt Nam, Địa lí Đô thị, Địa lí kinh tế xã hội đại cương, Một số vấn đề Địa lí KT-XH Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Phạm Đỗ Văn Trung (2009), “Quá trình đô thị hóa thành phố Cà Mau từ năm 1997 đến nay”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 51, trang 182-190.
 2. Phạm Đỗ Văn Trung (2011), “Chỉ số tụ cư (agglomeration index) trong quá trình nghiên cứu đô thị hóa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 63, trang 87-93.
 3. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát (2012), “Xây dựng hệ thống tiêu chí theo thang bậc để xác định và đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 69, trang 88-98.
 4. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2012), “Đánh giá mức độ đô thị hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 1999 – 2009 theo đơn vị hành chánh cấp xã bằng phương pháp phân cụm thứ bậc (Hierarchical Cluster)”, Tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, trang 259 - 268.
 5. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung (2012), “Ảnh hưởng của biến động dân số đế tăng trưởng kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1999 – 2009”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, số 5, trang 71-77.
 6. Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2012), “Quá trình biến động diện tích và dân số đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 1999 – 2009”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 75, trang 88-97.
 7. Phạm Đỗ Văn Trung (2013), “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và công thức đánh giá quá trình ĐTH ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, số 6, trang 71-77.
 8. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung (2013), “Ảnh hưởng của biến động dân số đế tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh,  số 78, trang 12-17.
 9. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Văn Luyện, Trần Thị Liên, Phạm Đỗ Văn Trung (2013), “Thành lập cartogram phục vụ giáo dục thiên tai trong chương trình địa lí trung học phổ thông”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 79, trang 173-180.
 10. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Vũ Đình Chiến (2013), “Mối quan hệ giữa cơ cấu dân số theo tuổi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 83, trang 51-58.
 11. Phạm Đỗ Văn Trung, (2013), “Một số hoạt động ngành dịch vụ thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 1995 – 2011”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 86, trang 79-87.
 12. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát (2013), “Tình hình dân số nhập cư và một số đặc trưng kết cấu sinh học dân số nhập cư ở thành phố Cần Thơ qua hai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và 2009”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 856-863.
 13. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2013), “Nhận diện quá trình đô thị hóa từ khía cạnh nhân khẩu học và kinh tế - xã hội: Trường hợp thành phố Cần Thơ”, K yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư, tập 5, NXB Khoa học xã hội, trang 746-760.
 14. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2014), “Quy mô hộ gia đình và tình trạng hôn nhân dân số thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa”, K yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm, trang 1193-1199.
 15. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Lê Nguyễn Linh Trang (2014), “Đánh giá việc sử dụng Contiguous Cartogram trong giảng dạy chuyên đề dân số”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, số 13, trang 109-112.
 16. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung (2015), “Khai thác hệ thống dữ liệu trực tuyến của ngân hàng thế giới phục vụ giảng dạy và học tập ngành địa lí kinh tế - xã hội”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 38, trang 111-118.
 17. Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Như (2015), “Đánh giá cảm nhận của du khách đối với các điểm tham quan du lịch nhân văn ở tỉnh Thừa Thiên – Huế”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 7(73), trang 118 – 128.
 18. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2015), “Nhận diện hai thập niên đô thị hóa thành phố Cần Thơ 1990 - 2012”, 20 năm đô thị hóa Nam Bộ lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
 19. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng Vân (2017), “Tình hình dân nhập cư của Thành phố Hồ Chí Minh thời kì 1999 – 2009”, Tạp chí khoa học,Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 14, số 2 (2017), trang 189-197.
 20. Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Trần Thị Hoa Lan (2017), “Infographic – Phương tiện mới trong dạy học Địa lí”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tập 14, Số 7 (2017), trang 164-172.
 21. Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Nguyễn Hoàng Thu Trang (2017), “Sự thay đổi sinh kế của người dân phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong quá trình đô thị hóa”, Kỷ yếu Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam Bộ: Lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách, NXB Khoa học xã hội, trang 260-272.
 22. Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao (2018), “Nhận thức của sinh viên Khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động đăng kí học phần tự chọn”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tập 15, Số 1 (2018), trang 88-97.
 23. Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Phạm Đỗ Văn Trung (2018), “Phát triển nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2016”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, Quyển 2, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1221-1230.
 24. Phạm Đỗ Văn Trung, Tạ Chí Thanh (2018), “Thu nhập hộ gia đình tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009-2016”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X, Quyển 2, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1231-1241

Đề tài nghiên cứu

 1. Phạm Đỗ Văn Trung (2004), Chủ nhiệm, Nghiên cứu tình hình HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam phục vụ giảng dạy học phần Dân số - HIV/AIDS – Ma túy, Xếp loại Khá, Đề tài KHCN cấp cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau.
 2. Phạm Đỗ Văn Trung (2005), Chủ nhiệm, Xây dựng hệ thống câu hỏi khai thác tri thức từ hệ thống bản đồ SGK lớp 9 (mới), Xếp loại Khá, Đề tài KHCN cấp cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau.
 3. Phạm Đỗ Văn Trung (2011), Chủ nhiệm, Quá trình ĐTH thành phố Cần Thơ 1999 – 2009: Thực trạng và định hướng, Xếp loại Khá, Đề tài KHCN cấp cơ sở Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Sách

 1. Phạm Đỗ Văn Trung (2016), Đồng tác giả, Hướng dẫn vẽ biểu đồ và Atlat Địa lí Việt Nam, Sách tham khảo, NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Luận văn/Luận án

 1. Phạm Đỗ Văn Trung (2007), Nghiên cứu quá trình đô thị hóa thành phố Cà Mau và tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhLuận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSP Huế.
 2. Phạm Đỗ Văn Trung (2014), Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần ThơLuận án Tiến, Trường ĐHSP TPHCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 1583 guests online

 Vụ KHCN 

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...