Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Ngọc Vũ PDF. In Email
Khoa Tiếng Anh
Thứ hai, 11 Tháng 7 2011 14:31

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày sinh: 06-07-1981
Quê quán: Ý Yên – Nam Định
Học vị :                               
Tiến sĩ,                                                     Năm công nhận: 2009
Chức danh: Giảng viên,                                               Năm được phong : 2004
Môn giảng dạy: Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Tập giảng tiếng Anh; Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu Anh - Việt; Ngôn ngữ học tri nhận; Ứng dụng CNTT vào giảng dạy tiếng Anh; Dạy học e-learning
Đơn vị công tác: Khoa Anh ĐHSP TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại:
Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Nguyễn Ngọc Vũ. (2005). Kết quả một chương trình giảng dạy theo phương pháp dự án có tích hợp công nghệ thông tin. Kỉ yếu hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông nhờ sự hỗ trợ của thiết bị và phần mềm dạy học (tr. 151-156). TP.HCM: ĐHSP TP.HCM.
 2. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Liệu máy dịch có thể thay thế được con người. Tạp chí Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn , số 7/2006, tr. 195-200, TP.HCM: ĐHSP TPHCM.
 3. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Practical technologies for teaching English language skills. The First Annual Viet Nam Teacher Training Program EFL Conference “Teaching English in the 21st century: Opportunities and challenges” (tr. 29-30). Hue: Hue University of Foreign Languages.
 4. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Một vài kinh nghiệm và ý tưởng ứng dụng CNTT vào việc đổi mới phương pháp dạy học ở khoa tiếng Anh Trường ĐHSP TP.HCM. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Các giải pháp công nghệ và quản lí trong ứng dụng CNTT-TT vào đổi mới dạy-học” (tr. 101-108). Hà Nội: ĐHSP Hà Nội.
 5. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Practical technology for English language teaching. 4th National VTTN ELT conference “Learning English in a changing world” (tr. 17-18). Hà Nội: British Council.
 6. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Về một cách giải thích nghĩa của thành ngữ từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận. Kỉ yếu hội thảo ngữ học trẻ (tr. 504-508). Hà Nội: NXB ĐHSP.
 7. Nguyễn Ngọc Vũ. (2006). Giải nghĩa một số thành ngữ có chứa yếu tố “đầu” trong tiếng Anh theo quan điểm của ngữ nghĩa học tri nhận. Kỉ yếu hội thảo khoa học trẻ Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM. TP.HCM: ĐHKHXH&NV TP.HCM.
 8. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Practical technologies for language testing. The Second Annual Viet Nam Teacher Training Program EFL Conference “Moving toward the future: Innovations in teaching and learning English”. Hue: Hue University of Foreign Languages.
 9. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Thách thức và triển vọng của việc ứng dụng CNTT vào công tác biên dịch. Kỉ yếu hội thảo “Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân biên – phiên dịch” lần thứ nhất. Huế: ĐH Ngoại Ngữ Huế.
 10. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Emerging technologies for EFL teaching (double presentation). International Conference on Computer-assisted Language Learning “Globalization & Localization in CALL 2007” (tr. 53). Hà Nội: Ha Noi University.
 11. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Building your own Toefl iBT tests with Microsoft Word (double presentation). International Conference on Computer-assisted Language Learning “Globalization & Localization in CALL 2007” (tr. 58-59). Ho Chi Minh city: SEMEO RETRACT.
 12. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Dạy văn phạm theo phương pháp dự án có tích hợp công nghệ thông tin ở khoa tiếng Anh Trường ĐHSP TP.HCM: Triển vọng và thách thức. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học ở các trường sư phạm” (tr. 26-29). Hà Nội: ĐHSP Hà Nội.
 13. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). Một số giải pháp tăng cường tính giao tiếp trong lớp học ngoại ngữ đông học viên. Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn ĐHSP TP.HCM, số 13 , 140-146.
 14. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). Hoán dụ ý niệm "Bộ phận cơ thể người biểu trưng cho sự chú ý" trong thành ngữ chứa yếu tố “mắt”, “mũi” và “tai” tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn Ngữ, số 9 năm 2008, 17-23.
 15. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). ED Quiz 2.0: Quản lý, tạo và trộn đề thi trắc nghiệm. Tạp chí "Làm bạn với máy tính", số 259 , tr. 15.
 16. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). ED Toefl iBT Reading 2.0: Tự tạo bài thi đọc hiểu Toefl iBT. Tạp chí "Làm bạn với máy tính", số 269 , tr. 4.
 17. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). Hoán dụ ý niệm “bộ phận cơ thể người biểu trưng cho kĩ  năng” trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn ĐHSP TP.HCM , số 15, 76-83.
 18. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). ED Toefl  iBT 2.0 – Giải pháp toàn diện cho việc giảng dạy, học tập và luyện thi Toefl iBT trực tuyến tại khoa Anh ĐHSP TP.HCM. Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo trực tuyến trong nhà trường Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, ĐHSP TP.HCM tháng 12-2008, 88-102.
 19. Nguyễn Ngọc Vũ. (2008). Ẩn dụ ý niệm “Bộ phận cơ thể người là vật chứa” trong thành ngữ tiếng Anh. Kỉ yếu hội thảo ngữ học trẻ 2008 (tr. 388-391). Hà Nội: NXB ĐHSP.
 20. Nguyễn Ngọc Vũ. (2009). Hoán dụ ý niệm “bộ phận cơ thể người biểu trưng cho tâm trạng, tình cảm” trong thành ngữ chứa yếu tố “đầu”, “mặt”, “mắt” tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn Ngữ & Đời Sống, số 10, 19-25 .
 21. Nguyễn Ngọc Vũ. (2009). Ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy thành ngữ tiếng Anh. Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn ĐHSP TP.HCM , số 17, 53-62.
 22. Nguyễn Ngọc Vũ. (2010). Đề xuất một số mô hình đào tạo giáo viên tiếng Anh tiểu học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Kỷ yếu hội thảo "Ngành đào tạo giáo viên tiểu học với đề án Ngoại ngữ quốc gia 2008-2020" (tr.9-13). TP.HCM: ĐHSP TP.HCM
 23. Nguyễn Ngọc Vũ. (2010). Make your Toefl iBT courses easy with ED Toefl iBT 2.0. Kỷ yếu hội thảo "Controlling and Enhancing Quality for English Teaching" (tr.9-11). TP.HCM:ĐHKHXH&NV TP.HCM
 24. Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Thu Vân. (2011). Teaching English idioms: A new view from the conceptual-metaphor theory of cognitive linguistics. Kỷ yếu hội thảo "7th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching" (tr. 58).  Phnom Penh: National Institute of  Education.
 25. Nguyễn Ngọc Vũ. (2011). Đề xuất một số mô hình đào tạo giáo viên tiếng Anh tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Kỷ yếu hội thảo “Ngành đào tạo giáo viên Tiểu học với đề án Ngoại ngữ quốc gia 2008-2010” (tr.9-12). TP.HCM:ĐHSP TP.HCM
 26. Nguyễn Ngọc Vũ. (2011). Blended teaching for language courses at HCMCUE: Voices from the learners. “The Social Value of Educational Technology in Southeast Asia: an Intellectual Exchange Conference for Japan, Cambodia, Lao PDR, and Vietnam”. Ho Chi Minh city: SEMEO RETRACT.
 27. Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Thu Vân. (2011). Understanding idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguistics. 2nd Annual International Conference on TESOL “ENGLISH FOR ALL”. Hue: Hue College of Foreign Languages.
 28. Nguyễn Ngọc Vũ. (2011). Understanding English idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguistics. Tạp chí khoa học giáo dục ĐHSP TP.HCM, số 31, 76-82.
 29. Nguyễn Ngọc Vũ. (2011). Vai trò của tri thức quy ước và ẩn dụ ý niệm trong việc giải mã thành ngữ tiếng Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Diễn ngôn, tri thức và văn hóa” (Discourse, Knowledge and Culture). Đà Nẵng: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 30. Nguyễn Ngọc Vũ. (2012). Structural conceptual metaphors in English idioms. South Asia Amazing Minds 2012 Conference. Da Nang: Pearson.
 31. Nguyễn Ngọc Vũ. (2012). Ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn ĐHSP TP.HCM, số 35, 3-10.
 32. Nguyen Ngoc Vu. (2015). Structural, Orientational, Ontological conceptual metaphors and implications for language teaching. Journal of Science Ho Chi Minh city Open University. No 3 (15) 2015, 67-71.
 33. Nguyen Ngoc Vu. (2015). English and Vietnamese idioms: From traditional to cognitive view. Journal of Social Sciences, HCMC University of Education. No 73, 5-10.
 34. Nguyen Ngoc Vu & Dao Thi Minh Thu (2015). The use of Facebook group as an online educational tool in teaching writing to highschool students. Journal of Foreign Language Studies, Hanoi University, No 43, 2015.
 35. Nguyễn Ngọc Vũ (2018), Students' responses to CL-based teaching of English prepositions, Eurasian Journal of Educational Research, số 73, trang 41-58. Link: http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/tr/ejer73.3.pdf
 36. Nguyễn Ngọc Vũ (đồng tác giả) (2018), Applying Cognitive Linguistics to Teaching English Prepositions: A Quasi-Experimental Study, International Journal of Instruction, số 11, trang 327-346, Link: http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2018_3_23.pdf

Đề tài nghiên cứu

 1. Nguyễn Ngọc Vũ. (2007). Xây dựng phần mềm, tư liệu học tập và giảng dạy bài đọc hiểu Toefl iBT. Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 2. Nguyễn Ngọc Vũ. (2009). Xây dựng khóa học trực tuyến trên nền MOODLE cho bộ môn ứng dụng CNTT vào giảng dạy ngoại ngữ. Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 3. Nguyễn Ngọc Vũ (2010). Nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và xây dựng đề thi trắc nghiệm trên giấy bằng hệ thống phần mềm tự chạy miễn phí ED Quiz. Công trình khoa học đạt giải nhì lĩnh vực giáo dục giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM năm 2009".
 4. Nguyễn Ngọc Vũ. (2011). Xây dựng khóa học e-learning theo mô hình kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn “Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ELT1)”.Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 5. Nguyễn Ngọc Vũ. (2012). Xây dựng khóa học e-learning theo mô hình kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn “Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ELT1)”.Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 6. Nguyễn Ngọc Vũ. (2013). Xây dựng khóa học e-learning theo mô hình kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn “Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt”. Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 7. Nguyễn Ngọc Vũ. (2014). Dạy học m-learning trên các thiết bị di động tại khoa Anh ĐHSP TP.HCM: Đánh giá việc học tập của sinh viên và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.Công trình khoa học cấp trường: ĐHSP TP.HCM.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 863 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...