Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Hoàng Thị Nhị Hà PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 13:04

A.  PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên :
Hoàng Thị Nhị Hà

Ngày sinh :      
13/03/1960

Quê quán :
Vĩnh Xương, Nha Trang, Khánh Hòa
Học vị   :
Tiến sĩ                                           Năm được phong : 27/8/2009
Chuyên ngành :
Quản lý Giáo dục.
Chức danh :
Chuyên viên chính                            Năm công nhận : 2005
Đơn vị công tác :
Phòng Sau đại học
Địa chỉ liên lạc :
280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại  :

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B. PHẦN DANH MỤC (từ 2001)

1. Hoàng Thị Nhị Hà (11/2002), “Thực trạng và giải pháp quản lý câu lạc bộ học thuật Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn cao học, Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

2. Hoàng Thị Nhị Hà (2003), “Câu lạc bộ học thuật- một mô hình ngoại khóa có hiệu quả”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP HCM, số 33, tr..

3. Hoàng Thị Nhị Hà (1/2004), “Phát huy tính tích cực của sinh hoạt ngoại khóa chuyên môn dưới hình thức câu lạc bộ học thuật trong rèn luyên nhân cách người sinh viên Sư phạm”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học ở các Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, tr. 351-356.

4. Hoàng Thị Nhị Hà (2004), “Xây dựng Viện Nghiên cứu Giáo dục như một cầu nối giữa đào tạo và ứng dụng triển khai nghiên cứu khoa học”, Tạp chí  Giáo dục, Hà Nội, số tháng 11, tr.42-45.

5. Hoàng Thị Nhị Hà (6/2004), “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong điểm cấp Bộ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đại học Vinh.

6. Hoàng Thị Nhị Hà (12/2004), (đồng tác giả Trịnh Thanh Sơn) “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”, tr.13-25.

7. Hoàng Thị Nhị Hà (12/2005), “Thực trạng và một số giải pháp tổ chức, quản lý để tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học của các trường Đại học Sư phạm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa họcĐào tạo sau đại học và liên kết NCKH với các tỉnh Nam bộ”, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr.132-137.

8. Hoàng Thị Nhị Hà (2005), (Chủ nhiệm) đề tài khoa học “Khảo sát quy trình quản lý nội dung đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số CS 2004-23-73.

9. Hoàng Thị Nhị Hà (1/2006),“Tìm hiểu chất lượng nghiên cứu khoa học ở các trường ĐHSP” Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu sinh, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Hà Nội , tr.162-169.

10. Hoàng Thị Nhị Hà (2/2006), “Tìm hiểu quản lý chất lượng nghiên cứu khoa học ở các trường ĐHSP”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Hà Nội, số 5, tr.42-45.

11. Hoàng Thị Nhị Hà (10/2006) “Về tình hình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường ĐHSP TP HCM” Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP.HCM, số 9 (43), tr.155-161.

12. Hoàng Thị Nhị Hà (10/2006), “Vài nét về mức độ nhận thức, năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên các trường ĐHSP” Tạp chí  giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Hà Nội.

13. Hoàng Thị Nhị Hà (2006), (thành viên) đề tài khoa học “Tìm hiểu thực trạng và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tại trường trung học thực hành”, mã số B2003-23-50, chủ nhiệm đề tài NCV Nguyễn Văn Huyên.

14. Hoàng Thị Nhị Hà (2007), (thành viên) đề tài khoa học “Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, mã số B2004.CTGD.05, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị.

15. Hoàng Thị Nhị Hà (2009), (thành viên) đề tài khoa học “Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm định cho các ngành đào tạo tại các trường ĐHSP”, mã số 2007.19.33.TĐ, chủ nhiệm TS Bạch Văn Hợp.

16. Hoàng Thị Nhị Hà (5/2009), Luận án tiến sĩ “Quản lý nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học Sư phạm”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam..

17. Hoàng Thị Nhị Hà (2010) “Xây dựng môi trường và chuẩn mực giao tiếp sư phạm đặc trưng” Sách “Văn Hoá giao tiếp trong nhà trường”, Nhà XB ĐHSP TP HCM, tr.69-76.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 497 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Sáu 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3