Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

La Huệ Cẩm PDF Print E-mail
Wednesday, 07 April 2010 01:53
A- PHẦN BẢN THÂN
Họ và tên: La Huệ Cẩm
Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Hai
Ngày tháng năm sinh: 23-03-1943
Quê quán: Phan Thiết -  Bình Thuận
Học vị: Tiến sĩ                            Năm được phong:1982
Học hàm:
Phó giáo sư
Danh hiệu: Nhà giáo ưu tú                 Năm được phong:
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ Văn (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc:


B- PHẦN DANH MỤC
 1. Nguyễn Thị Hai (1982), Từ láy tượng thanh trong sự tương ứng giữa âm và nghĩa. Tạp chí Ngôn ngữ - Viện ngôn ngữ học – Số 4, tr. 52-56.
 2. La Huệ Cẩm (Nguyễn Thị Hai) (1982), Những kiểu cấu trúc-ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Việt hiện đại (xét trong mối quan hệ với lý thuyết biểu âm). Moskva, (tiếng Nga).
 3. Nguyễn Thị Hai (1986), Mối quan hệ giữa từ láy đôi và ghép song song. Trong “Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông” Hà Nội, Viện Ngôn Ngữ học, tr.237-243.
 4. Nguyễn Thị Hai (1986), Cấu trúc ngữ nghĩa của từ láy tiếngViệt hiện đại (xét trong mối quan hệ với lý thuyết biểu âm). Giới thiệu luận án PTS. Thông tin KHXH, Số 3, ĐHSP Tp.HCM.
 5. Nguyễn Thị Hai (1988), Mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các tiếng trong từ láy đôi (so sách với ghép song song). Tạp chí Ngôn ngữ. Số 2, tr.49-60.
 6. Nguyễn Thị Hai (1988), Ngôn ngữ trào lộng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Trong “Ngôn ngữ trong cuộc đời hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”. Nxb KHXH, Hà Nội, tr. 90-108
 7. Nguyễn Thị Hai (1988), Lai lịch của một tên gọi. Tạp chí Kiến thức ngày nay. Số 2.
 8. Nguyễn Thị Hai (1989), Tư liệu tham khảo từ vựng học, ĐHSP Tp. HCM (in ronéo).
 9. Nguyễn Thị Hai (1992), Suy nghĩ về cách phân tích “từ ghép” và từ Hán Việt. Tạp chí KHXH. Số 11, tr. 75-84.
 10. Nguyễn Thị Hai (1992), Một cách nghĩ về việc dùng từ ngữ của Nguyễn Du. Trong “Văn học và ngôn ngữ dân tộc phía Nam”.Nxb KHXH, Hà Nội,  tr.129-135.
 11. Nguyễn Thị Hai (1993), Góp một cách hiểu về một câu thơ. Trong “Văn học và ngôn ngữ” (Kỷ yếu). Tp. HCM, tr.143-148.
 12. Nguyễn Thị Hai (1995), Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt hiện đại với vấn đề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Trong tuyển tập “Tiếng Việt như một ngoại ngữ (các vấn đề tiếng Việt cho người nước ngoài)”. Nxb Giáo dục.
 13. Nguyễn Thị Hai (1996), Tiếng Việt cho người nước ngoài. Đề tàinghiên cứu Khoa học cấp Bộ, nghiệm thu tháng 12/1996.
 14. Nguyễn Thị Hai (1997), Một vài tên gọi trong tiếng Bạc Liêu. Ngôn ngữ và đời sống - Tạp chí của Hội Ngôn ngữ học việt Nam,Số 12, tr.16-17.
 15. Nguyễn Thị Hai (1998), Giồng Trôm và Bến Vượt. Ngôn ngữ và đời sống, -Tạp chí của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam,Số 3, tr.15-16.
 16. Nguyễn Thị Hai (2001), Hành động từ chối trong tiếng Việt hội thoại. Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1, tr.1-12.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 538 guests online

 Vụ KHCN 

November 2022
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...