Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lịch xét đăng ký công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2009 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 08:40
Thông báo về thơi hạn nộp hồ sơ như sau:

 

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2009

Ngày/ tháng

Nội dung công việc

21/4

Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2009 - 2014

24/4

Thông báo về kết luận tại kỳ họp đầu tiên của HĐCDGSNN nhiệm kỳ 2009 - 2014

11/5

Thông báo về đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009

22/.5

Thành lập các HĐCDGS ngành, liên ngành (HĐCDGSN,LN)

 

22 - 29/5

Các HĐCDGSN, LN họp:

- Bầu Phó chủ tịch, Uỷ viên Thư ký Hội đồng

- Nghiên cứu, thảo luận để quán triệt các Văn bản của HĐCDGSNN

- Thảo luận, quyết định và đề nghị HĐCDGSNN về danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm

31/5

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2009 tại cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH)

04/6

Hạn cuối cùng các CSGDĐH nộp công văn và hồ sơ đề nghị thành lập các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS)

15/6

Hạn cuối cùng ký quyết định thành lập các HĐCDGSCS

 

19/6

- Hạn cuối cùng cho tất cả các ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Văn phòng HĐCDGSNN

- Các ứng viên thuộc đơn vị không có HĐCDGSCS nộp đơn, công văn của Bộ chủ quản  và các minh chứng xác nhận công tác đào tạo tại VP HĐCDGSNN để được giới thiệu xét tại các CSGDĐH có  HĐCDGSCS

25/6

Hạn cuối cùng Thường trực HĐCDGSNN giới thiệu về các HĐCDGSCS các ứng viên của các đơn vị không có HĐCDGSCS

30/6

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh GS và PGS tại HĐCDGSCS

01 - 07/7

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2009

08/7-10/8

Các HĐCDGSCS xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS

15/8

- Hạn cuối cùng chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN công văn của các Bộ và Cơ quan ngang Bộ  đề nghị cho các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

- Hạn cuối cùng HĐCDGSCS chuyển các tài liệu của đợt xét năm 2009 và hồ sơ của  ứng viên đã được thông qua HĐCDGSCS đến Văn phòng HĐCDGSNN

15 - 25/8

Văn phòng HĐCDGSNN xử lý  các tài liệu từ các HĐCDGSCS chuyến đến và bàn giao hồ sơ của các ứng viên cho các HĐCDGSN, LN

25/8-25/9

Các HĐCDGSN,LN xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS

 

30/9

Hạn cuối cùng các HĐCDGSN,LN nộp báo cáo và các tài liệu xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và chuyển toàn bộ hồ sơ của các ứng viên tới Văn phòng HĐCDGSNN

20 - 30/10

HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt 2009

20/11

Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và trao giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2009 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 925 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1