Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh Sách Đề Tài Cấp Bộ 2009 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 08:51
Chỉ mục bài viết
Danh Sách Đề Tài Cấp Bộ 2009
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009
DO TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM CHỦ TRÌ

(Kèm theo công văn Số 457  /ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 23 tháng 07 năm 2008
của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM)

 

STT Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học Đơn vị chủ trì thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả và địa chỉ áp dụng Bắt đầu/Kết
thúc
Tổng kinh
phí (triệu
đồng)
Dự kiến
năm 2009
Ghi chú
1 Ứng dụng lý thuyết tải nhận
thức trong việc cải tiến giảng
dạy đọc hiểu tiếng Anh tại
các khoa không chuyên ngữ
Huỳnh Công Minh
Hùng
Mục tiêu: Xây dựng mục tiêu giảm tải
nhận thức nhằm giúp sinh viên đọc hiểu
một cách rất dễ dàng mọi bài khoá, đặc
biệt là các bài khoá tiếng Anh chuyên
ngành (English for specific purposes-
ESP).
Nội dung chính:
- Kiểm nghiệm việc giảm tải nhận thức
thông qua thực nghiệm các sinh viên ở
các khoa không chuyên ngữ tại các
khoa không chuyên ngữ tại các trường
ĐH trên địa bàn Tp.HCM.
- Kiểm nghiệm trong thực tế việc giảm
tải nhận thức trong đọc hiểu bài khoá
thông qua câu hỏi gợi ý, tranh ảnh,
video clip, biểu đồ…
Dự kiến sản phẩm:   
- Sách in dày 140 trang.
- Các báo cáo có nội dung liên quan tại
Đức, Anh, Hàn Quốc.
- Một chương trong 1 cuốn sách in ấn
tại Anh.
+ Địa chỉ áp dụng: Các khoa không
chuyên ngữ tại các trường ĐH
4/2009 -
4/2011
60 30


Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 3 2012 10:20
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 601 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6