Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục Hội nghị, Hội thảo của các đơn vị trong năm 2009 PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 4 2010 21:17

(20.02.2009) Đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua ngày 18.02.2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 2009

STT Nội dung Đơn Vị Kinh Phí (Triệu) Thời Gian Cấp
1 Các nghiên cứu ứng dụng của Khoa Vật lí và đổi mới
phương pháp giảng dạy vật lí ở bậc đại học và THPT
Vật lí 30 05-2009 Trường
2 Hội nghị Sinh viên NCKH Vật lí 8 04-2009 Khoa
3 Hội nghị Khoa học cấp Khoa Nga văn 15 06-2009 Khoa
4 Hội thảo Việt - Mỹ : Công cụ và kĩ thuật đánh giá trẻ
khuyết tật
GĐB 40 08-2009 Trường
5 Hội thảo tập huấn didactic Địa lí (xemina 4) Địa lí 25 07-2009 Trường
6 Hội nghị Sinh viên NCKH Địa lí 7 04-2009 Khoa
7 Đánh giá chương trình và sách giáo khoa môn Sinh ở
bậc THPT sau 3 năm thực hiện đại trà
Sinh học 20 09-2009 Khu Vực
8 Hội nghị Sinh viên NCKH Sinh học 6 04-2009 Khoa
9 Hội nghị Sinh viên NCKH Tâm lí GD 6 04-2009 Khoa
10 Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường
tự học của sinh viên
Tâm lí GD 10 05-2009 Khoa
11 Dạy học ở tiểu học theo quan điểm tích hợp GDTH 20 12-2009 Trường
12 Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho dạy học môn TN -
XH
GDTH 6 04-2009 Khoa
13 Giáo dục sáng tạo trong giảng dạy Tiếng Anh Tiếng Anh 25 11-2009 Trường
14 Hội nghị Sinh viên NCKH Tiếng Anh 6 04-2009 Khoa
15 Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Khoa học
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
GDCT 15 09-2009 Khoa
16 Khoa Giáo dục Chính trị với việc đào tạo theo học chế
tín chỉ
GDCT 15 11-2009 Khoa
17 Hội nghị Sinh viên NCKH GDCT 5 04-2009 Khoa
18 “Đổi mới phương pháp thông qua việc thay giáo trình
Tout va bien!”
GDCT 10 05-2009 Khoa
19 Hội nghị SVNCKH GDCT 30 03-2009 Khoa
20 Mô hình tự chủ cho các trường Đại học công lập của
Việt Nam
Tiếng Pháp 50 07-2009 Quốc gia
21 Giáo dục so sánh lần thứ 3: "Vấn đề giáo dục quốc tế
và liên kết đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Việt
Nam gia nhập WTO"
Tiếng Pháp 70 05-2009 Quốc tế
22 Vần đề bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học và mầm non
TTNC Giáo
dục Đại học
50 05-2009 Quốc gia
23 Dạy và học môn Lịch sử hiện nay TTNC Giao
lưu văn hoá
GDQT
50 06-2009 Khu Vực
24 Hội nghị SVNCKH TT. Phát
triển nghiệp
vụ sư phạm
8 03-2009 Khoa
25 Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn Lịch sử 80 12-2009 Quốc Tế
26 Hội nghị SVNCKH Lịch sử 8 03-2009 Khoa
27 Thiết kế mô hình kết hợp NCKH với đào tạo sau đại
học cho các trường đại học sư phạm
Ngữ văn 50 08-2009 Khu Vực
28 Hội nghị sinh viên NCKH Ngữ văn 70 06-2009 Trường
29 Hội thảo khoa học "Cải tiến phương pháp giảng dạy
ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐHSP Tp.HCM
Tổ Ngoại
ngữ
15 07-2009 Khoa
30 Hội nghị ý tưởng khoa học Đoàn Thanh
niên
10 03-2009 Trường
31 Hội nghị Sinh viên NCKH GDTC 8 Khoa
32 Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH" Hoá học 10 07-2009 Khoa
33 Hội nghị SV NCKH Hoá học 6 04-2009 Khoa
34 Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy học GDMN" GDMN 10 08-2009 Khoa
35 Hội thảo về dạy học văn học thiếu nhi GDMN 40 10-2009 Quốc gia
Tổng số 35 Hội nghị, Hội thảo   807.00 Triệu    

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 12:02
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 380 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6