Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ ĐOÀN - HỘI THÔNG BÁO CHUNG Tầm nhìn xuyên thế kỷ 2011
Tầm nhìn xuyên thế kỷ 2011 PDF Print E-mail
Wednesday, 13 April 2011 14:01

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin,

Tư tưởng Hồ Chí Minh  “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ VI – năm 2011

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

 

TP. HCM . TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN KHOA LỊCH SỬ

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày  13   tháng 4 năm 2011

Số:       /TB-ĐTN

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia thi trực tuyến phần thi cá nhân

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin,

Tư tưởng Hồ Chí Minh  “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ VI – năm 2011

___

 

Căn cứ vào Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-ĐTN-ĐHQG-ĐUKĐHCĐTCCN của  Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ VI - năm 2011, thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động tham gia phần thi cá nhân của Hội thi, nay  BCH Đoàn khoa thông báo cụ cụ thể như sau:

 

1. Thời gian tham gia phần thi các nhân:

Ban Tổ chức cấp thành có tổ chức vòng loại phần thi cá nhân trực tuyến của Hội thi, từ 09/4 đến 30/4/2011. Lịch chi tiết xem trên website Thành Đoàn.

2. Cách thức đăng ký:

- Bước 1: vào trang http://tuoitre.vn/Trac-nghiem/

- Bước 2: làm thủ tục đăng ký tham gia. Thời gian đăng ký: từ 14g00 ngày thứ hai đến 19g00 ngày thứ bảy hàng tuần.

3. Thời gian thi:

- Từ 16g00 đến 19g00 vào ngày Thứ bảy hàng tuần (09/4/2011, 16/4/2011, 23/4/2011, 30/4/2011)

BCH đoàn khoa sẽ phối hợp với Đoàn trường gửi danh sách những sinh viên đăng ký tham gia đến từng chi đoàn

Để đảm bảo việc tuyên truyền cho Hội thi, BCH Đoàn khoa đề nghị các chi đoàn thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này. Đây cũng là cơ sở để dánh gia chất lượng đoàn viên và chi đoàn trong năm học.

 

 

Nơi nhận:

- Các chi đoàn Đoàn;

- Lưu: VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

Trần Thanh Hóa

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học