Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Đơn cam kết PDF. In Email
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 07:16

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP HCM, ngày … tháng … năm 201...

Kính gửi : Ban Chỉ đạo xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tôi tên là : .......................................................................................................................

Sinh ngày :........................................................................................................................

MSSV : ............................................................................................................................

Khóa :...............................................................................................................................

Lớp :.................................................................................................................................

Khoa :...............................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chỉ đạo cho tôi được gửi công trình nghiên cứu khoa học để tôi tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 20...

Tên đề tài : ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. và không phải là luận văn tốt nghiệp.

Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người làm đơn

Xác nhận của Trường

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 669 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4