Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thực Tập Sư Phạm PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 10:08
Câu hỏi: V/v hực tập sư phạm cho SV năm 4 (Phạm Thanh Tùng, 20:19' 22/10/09)  
Thưa Thầy cho em hỏi: Thực tập lần 2 cho SV năm 4 chính quy ngân sách như sau: 1. SV năm 4 chính quy ngân sách có đựơc thực tập ở các tỉnh hay chỉ ở trong thành phố ? 2. Em là SV ngoài Bắc có được về tỉnh em thực tập hay không ? Nếu được thì thủ tục như thế nào ? Em cảm ơn quý thầy cô !
Đáp:
chủ trương năm nay thực tập theo qui định của Trường, không cử riêng 1 sinh viên nào về quê thực tập. (Administrator)