Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lịch xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 PDF. In Email
Thứ năm, 07 Tháng 4 2011 06:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /ĐHSP-KHCN&TCKH TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2011

V/v Lịch xét công nhận chức danh

giáo sư, phó giáo sư năm 2011

Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Thực hiện thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21.03.2011 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011, Trường đề nghị trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 theo các thời điểm qui định như sau :

Stt

Ngày tháng

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

1.

25.3.2011

Thông báo về việc Lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2011

Phòng KHCN&TCKH,

Các đơn vị triển khai

2.

25.4.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 tại Phòng KHCN&TCKH

Ứng viên đăng ký

3.

27.4.2011

Trường gửi công văn và hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ra Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

HĐ KH&ĐT Trường,

Phòng KHCN&TCKH

4.

25.5.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Ứng viên đăng ký

5.

24.6.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Ứng viên đăng ký

Các văn bản quy định có thể xem tại website: http://khcn.hcmup.edu.vn

Các ứng viên đăng ký liên hệ:

- Phòng KHCN&TCKH, C.804 – 280 An Dương Vương, Q5,

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: (08).38.304.224, 0903.924.139 (CV. Nguyễn Vĩnh Khương).

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

Như trên ;

Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

Lưu : TC-HC, KHCN-TCKH. 

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /ĐHSP-KHCN&TCKH TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2011

V/v Lịch xét công nhận chức danh

giáo sư, phó giáo sư năm 2011

Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Thực hiện thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21.03.2011 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011, Trường đề nghị trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 theo các thời điểm qui định như sau :

Stt

Ngày tháng

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

1.

25.3.2011

Thông báo về việc Lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2011

Phòng KHCN&TCKH,

Các đơn vị triển khai

2.

25.4.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 tại Phòng KHCN&TCKH

Ứng viên đăng ký

3.

27.4.2011

Trường gửi công văn và hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ra Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

HĐ KH&ĐT Trường,

Phòng KHCN&TCKH

4.

25.5.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Ứng viên đăng ký

5.

24.6.2011

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Ứng viên đăng ký

Các văn bản quy định có thể xem tại website: http://khcn.hcmup.edu.vn

Các ứng viên đăng ký liên hệ:

- Phòng KHCN&TCKH, C.804 – 280 An Dương Vương, Q5,

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: (08).38.304.224, 0903.924.139 (CV. Nguyễn Vĩnh Khương).

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

Như trên ;

Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

Lưu : TC-HC, KHCN-TCKH.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 889 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1