Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Văn Lộc PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 15:36

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên :

Nguyễn Văn Lộc

Ngày tháng năm sinh :

15-2-1954

Quê quán : Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong :

1993

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận :

1993

Đơn vị công tác :

Khoa Giáo dục Mầm non

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Văn Lộc (đồng tác giả) (1983), Phương pháp giảng dạy Toán.  ĐHSP Vinh.
 2. Nguyễn Văn Lộc (1986), Ôn luyện toán 8. Nxb Nghệ Tĩnh .
 3. Nguyễn Văn Lộc (1990), Bàn về việc giảng dạy chuyên đề rèn luyện nghiệp vụ phân tích sách giáo khoa phổ thông cho sinh viên khoa Toán các Trường ĐHSP. Thông báo Khoa học ĐHSP Vinh.
 4. Nguyễn Văn Lộc (1991), Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh các  lớp phổ thông chuyên toán trên cơ sở sử dụng các bài toán . Thông báo Khoa học ĐHSP Vinh.
 5. Nguyễn Văn Lộc (1992), Sử dụng tính chia hết của các số tự nhiên để dạy lập luận có căn cứ cho học sinh lớp 6. Thông báo Khoa học ĐHSP Vinh.
 6. Nguyễn Văn Lộc (1993), Thao tác nội dung và thao tác lôgíc trong dạy học các khái niệm hình học 6. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 7. Nguyễn Văn Lộc (1991), Khoảng cách giữa các trọng tâm của hai hệ điểm. TH&TT. Số 3-4.
 8. Nguyễn Văn Lộc (1993), Sử dụng bài tập dạng bảng để dạy học sinh lập luận có căn cứ. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 9. Nguyễn Văn Lộc (1993), Sử dụng bài tập bổ sung những chỗ thiếu (…) để dạy lập luận có căn cứ cho học sinh lớp 6. Thông báo Khoa học ĐHSP Vinh.
 10. Nguyễn Văn Lộc (1993), Tìm hiểu nhận thức về thao tác lôgíc và thao tác nội dung của HS lớp 6 ở một trường cấp ll. Thông báo Khoa học, ĐHSPVinh.
 11. Nguyễn Văn Lộc (1993), Đánh giá kết quả học toán ở cấp ll qua bài kiểm tra viết. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 12. Nguyễn Văn Lộc (1993), Hình thành văn hóa lôgíc cho HS các lớp đầu cấp PTCS thông qua giảng dạy môn toán. Thông báo Khoa học. ĐHSP Vinh.
 13. Nguyễn Văn Lộc (1993), Thực nghiêm hình thành kỹ năng lập luận có căn cứ cho HS thông qua giảng dạy môn số học lớp 6. Thông báo Khoa học. ĐHSP Vinh .
 14. Nguyễn Văn Lộc (1993), Hãy trở về với không gian một chiều. TH&TT, số 10.
 15. Nguyễn Văn Lộc (1994), Hình thành cho HS kỹ năng lập luận có căn cứ qua dạy hình học 6. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 16. Nguyễn Văn Lộc (1994), Nâng cao trình độ lôgíc cho HS qua dạy hình học 6. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 17. Nguyễn Văn Lộc (1994), Thu gọn các bước lập luận trong dạy học toán. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 18. Nguyễn Văn Lộc (1994), Chất lượng dạy học hình học ở các lớp đầu cấp THCS thực trạng và phương hướng giải quyết. Thông báo Khoa học, ĐHSP Vinh.
 19. Nguyễn Văn Lộc (1994), Expansion and shortening regsoned steps in teaching mathematics to form skilled reasons for pupils. Thông báo Khoa học, ĐHSP Vinh.
 20. Nguyễn Văn Lộc (1994), Từ định lý Ptôlêmê đến định lý Phơ bách một phương thức tìm tòi sáng tạo. Số 12.
 21. Nguyễn Văn Lộc (1994), Kỹ năng lập luận trong dạy học toán cấp ll. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 22. Nguyễn Văn Lộc (1995), Thực nghiệm hình thành cho HS kỹ năng lập luận có căn cứ trong dạy hình học . Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 23. Nguyễn Văn Lộc (1995), Hình thành kỹ năng lập luận có căn cứ cho HS các lớp đầu cấp trường PTCS Việt Nam thông qua dạy hình học. Luận án Tiến sĩ, bảo vệ tại Đại học Sư phạm Vinh năm 1995.
 24. Nguyễn Văn Lộc (1995), Hai giai đoạn của quá trình hình thành kỹ năng lập luận có căn cứ qua dạy hình học lớp 6-7 . Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 25. Nguyễn Văn Lộc (1995), Vai trò “chuyển tiếp” trong dạy hình học 6. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 26. Nguyễn Văn Lộc (1995), Sử dụng phương pháp véc tơ để phát hiện một số bất đẳng thức lượng giác về tam giác. TH&TT. Số 11.
 27. Nguyễn Văn Lộc (1995), Tư duy và hoạt động toán học. (Dùng cho Cao học và NCS). ĐHSP Vinh.
 28. Nguyễn Văn Lộc (đồng tác giả) (1996), Giáo trình phương pháp giảng dạy ở trường phổ thông. ĐHSP Vinh.
 29. Nguyễn Văn Lộc (1996), Trực giác  và sự phát triển trực giác toán học cho học sinh qua dạy học hình học. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 30. Nguyễn Văn Lộc (1996), Sử dụng biểu tượng trực quan trong dạy học giải bài toán “Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau” bằng các phương pháp khác nhau. THPT. Số chuyên đề.
 31. Nguyễn Văn Lộc (1996), Rèn luyện kỹ năng lập luận có căn cứ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua dạy Hình học. Nxb Giáo dục.
 32. Nguyễn Văn Lộc (1996), Dạy học giải bài tập chứng minh đẳng thức véc tơ. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 33. Nguyễn Văn Lộc (1997), Quy trình giải các bài toán bằng phương pháp véctơ. Nxb Giáo Dục.
 34. Nguyễn Văn Lộc (1997), Dạy học giải các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian bằng phương pháp véc tơ. THPT. Số 13.
 35. Nguyễn Văn Lộc (1997), Tư tưởng tọa độ trong quy trình dạy học giải bài toán hình học bằng phương pháp véc tơ. Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 36. Nguyễn Văn Lộc (1997), Sử dụng tích vô hướng của hai véc tơ trong dạy học giải các bài toán hình học không gian. THPT. Số 17.
 37. Nguyễn Văn Lộc (1997), Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh  trên cơ sở xây dựng và sử dụng chuổi các bài toán. THPT. Số 18.
 38. Nguyễn Văn Lộc (1998), Tư tưởng công nghệ trong dạy học hình học ở trường trung học . Nghiên cứu  Giáo dục, Hà Nội.
 39. Nguyễn Văn Lộc (1998), Hình thành và rèn luyện tri thức quy trình cho học sinh trên cơ sở tư tưởng công nghệ, thông qua dạy học hình học ở trường PTTH. THPT. Số 21.
 40. Nguyễn Văn Lộc (1998), Dạy học - khám phá theo cách tiếp cận trực quan qua giải các bài toán hình học ở trường PTTH. Nghiên cứu Giáo dục, Hà Nội.
 41. Nguyễn Văn Lộc (đồng tác giả) (1998), Tuyển tập 200 bài thi vô địch toán. Nxb Giáo Dục.
 42. Nguyễn Văn Lộc (1998), Hình thành tri thức phương pháp cho sinh viên ngành toán các trường Đại học Sư phạm. ĐH&GDCN.
 43. Nguyễn Văn Lộc (1998), Hình thành năng lực sáng tạo các bài toán mới cho học sinh phổ thông qua dạy học hình học ở trường trung học. THPT. Số 24.
 44. Nguyễn Văn Lộc (1999), Định lý Mênêlauýt trong tứ diện. THPT. Số 25.
 45. Nguyễn Văn Lộc (1999), Định hướng đào tạo nghề cho giáo viên dạy toán ở các trường Đại học sư phạm. ĐH&GDCN. Số 3.
 46. Nguyễn Văn Lộc (1999), Một số căn cứ khoa học làm cơ sở  định hướng đào tạo nghề cho giáo viên dạy toán ở các trường Đại học sư phạm. ĐH&GDCN. Số 4.
 47. Nguyễn Văn Lộc (1999), Phương pháp các điểm phụ. THPT. Số 27.
 48. Nguyễn Văn Lộc (1999), Một số cách tiếp cận xây dựng hệ thống các bài toán theo phương pháp nâng dần mức độ phức tạp. THPT. Số 28.
 49. Nguyễn Văn Lộc (1999), Dạy học khám phá theo cách tiếp cận lôgíc ngôn ngữ qua giải các bài toán hình học ở phổ thông trung học. Nghiên cứu  Giáo dục. Hà Nội.
 50. Nguyễn Văn Lộc (1999), Bồi dưỡng tư duy hàm cho học sinh thông qua khai thác tiềm năng dạy học các phép biến hình. THPT. Số 30.
 51. Nguyễn Văn Lộc(1999), Vấn đề đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm. GV&NT.
 52. Nguyễn Văn Lộc (2000), Cơ sở đổi mới tổ chức hoạt động dạy học toán ở trường phổ thông. ĐH&GDCN.
 53. Nguyễn Văn Lộc (đồng tác giả) (2000), Tuyển chọn 400 bài tập toán 10. Nxb ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.
 54. Nguyễn Văn Lộc (đồng tác giả) (2000), Tuyển chọn 400 bài tập toán 12. Nxb ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 621 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Ba 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...