Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trần Thị Mai Yến PDF Print E-mail
Monday, 28 March 2011 08:12

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trần Thị Mai Yến

Ngày tháng năm sinh :

05-04-1961

Quê quán : An giang, Long Xuyên

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 2000

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Pháp

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Trần Thị Mai Yến, Trần Chánh Nguyên (1991), Les tests d’évaluation en FLE au Vietnam. Luận văn Cao học,  Viện Đại học ROUEN – Pháp.
    Từ mấu chốt : Contrôle, évaluation, sommative, formative, représentativité, validité.
  2. Trần Thị Mai Yến (1995), Enseignement précoce du FLE : remarques sur la formation des enseignants. Luận văn Thạc sĩ ,Viện Đại học ROUEN – Pháp.
  3. Trần Thị Mai Yến, Trần Chánh Nguyên, Lương Thị Mai Trâm, Dương Thị Thu Thi (1996), Tài liệu luyện thi Chứng chỉ Quốc gia tiếng Pháp A-B-C. Nxb  Tp HCM.
  4. Trần Thị Mai Yến, Trần Chánh Nguyên (1997) (biên dịch), Từ điển Pháp –Việt, Việt-Pháp bằng tranh. Nxb Tp HCM.
  5. Trần thị Mai Yến (2000), Acquisition d’une compétence orale en français par de jeunes vietnamiens. Luận án Tiến sĩ, Viện Đại học ROUEN – Pháp
    Từ mấu chốt : Apprentissage, socialisation langagière, interaction verbale, étayage, compétences.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 734 guests online

 Vụ KHCN 

November 2022
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4