Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trịnh Văn Biều PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:07

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trịnh Văn Biều

Ngày tháng năm sinh :

20-05-1952

Quê quán :

Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh :

Giảng viên

Đơn vị công tác : Khoa Hóa
Địa chỉ liên lạc : 736 lô Z Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4
Điện thoại : 8254658

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Trịnh Văn Biều (1993), Kiểm tra đầu giờ như thế nào? - Hỏi đáp về Thực tập Sư phạm, tr. 97-100, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 2. Trịnh Văn Biều (1993), Sử dụng hình vẽ và mô hình trong giảng dạy Hóa học như thế nào? - Hỏi đáp về Thực tập Sư phạm, tr.175-177, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 3. Trịnh Văn Biều (1993), Cẩm nang của người thầy giáo Hóa học là gì? - Hỏi đáp về Thực tập Sư phạm, tr. 177-178, Trường  ĐHSP Tp.HCM.
 4. Trịnh Văn Biều (1993), Chuẩn bị thí nghiệm cho một giờ dạy Hóa như thế nào?, Hỏi đáp về Thực tập Sư phạm, tr.44-45, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 5. Trịnh Văn Biều (1996), Về khái niệm hóa trị trong môn Hóa học, Thông tin Nghiên cứu Giáo dục (số 1 năm 1996), Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam.
 6. Trịnh Văn Biều, Nguyễn Thị Sửu (1996), Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là phương tiện đào tạo toàn diện có hiệu quả người giáo viên Hóa học, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, tr. 140-146. Đại học Quốc gia Hà Nội -Trường ĐHSP.
 7. Trịnh Văn Biều (1998), Rèn luyện hệ thống các kỹ năng dạy Hóa học cho sinh viên khoa Hóa trường ĐHSP. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3 “Hóa học vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tập 2, tr.437-477. Hà Nội.
 8. Trịnh Văn Biều (1999), Đổi mới phương pháp dạy học ở Đại học đi trước và đỡ đầu cho việc đổi mới phương pháp dạy học ở PTTH. Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, tr. 242-244, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 9. Trịnh Văn Biều, Nguyễn Đức Dũng (1999), Sử dụng phương tiện nghe nhìn trong việc rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên khoa Hóa trường ĐHSP, Thông tin Nghiên cứu Giáo dục. Số 1-2, tr.39-42. Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam.
 10. Trịnh Văn Biều (1999), Nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa ở trường PTTH, Tài liệu bồ dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000, Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường ĐHSP.
 11. Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2000), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học học phần Thực hành lý luận dạy Hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới. Báo cáo công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mã số CS 99/02 ĐHSP Tp.HCM tháng 11/2000.
 12. Trịnh Văn Biều (2000), Giảng dạy hóa học ở trường phổ thông, Tài liệu học tập dùng cho sinh viên ĐHSP TP.HCM.
 13. Trịnh Văn Biều (2000), Thảo luận nhóm với việc rèn luyện kỹ năng sư phạm và nâng cao hiệu quả dạy học. Tuyển tập báo cáo Hội thảo “Định hướng phát triển Hóa học Việt Nam về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo”, tr.64-68, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 14. Trịnh Văn Biều (2000) Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông trung học. Tuyển tập báo cáo Hội thảo “Định hướng phát triển Hóa học Việt Nam về lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, tr. 69-71, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 15. Trịnh Văn Biều, Nguyễn Cương, Nguyễn Đức Dũng (2000), Xây dựng và sử dụng các băng hình dạy học trong việc rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên khoa Hóa học trường ĐHSP. Hóa học và công nghiệp hóa chất. Số 2, tr.12.
 16. Trịnh Văn Biều (2000), Việc dạy học môn Hóa ở PTTH - Thực tế và triển vọng. Tạp chí Khoa học. Số 23 tháng 5-2000, tr.209-212, Trường ĐHSP Tp.HCM.
 17. Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2000), Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học Hóa học. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm Hóa học” của Khoa Hóa học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc, tr. 8-13, Hà Nội.
 18. Trịnh Văn Biều (2000), Phòng chống độc hại khi tiến hành thí nghiệm.Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm Hóa học” của Khoa Hóa học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc, tr. 14-18. Hà Nội.
 19. Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2001), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học học phần “Thực hành lý luận dạy học Hóa học”. Tạp chí Khoa học số 26-2001. Trường ĐHSP Tp.HCM.
 20. Trịnh Văn Biều, Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2001), Thực hành thí nghiệm - Phương pháp dạy học hóa học. Tài liệu học tập dùng cho sinh viên ĐHSP Tp.HCM.
 21. Trịnh Văn Biều (2001), Một số kết quả nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng dạy học của sinh viên khoa Hóa – ĐHSP. Tạp chí Khoa học. Số 26. Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh.
 22. Trịnh Văn Biều. Dạy học hợp tác- một xu hướng mới của giáo dục thế kỷ XXI. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM (số 25(59)/2011), tr.150-155.
 23. Trịnh Văn Biều. Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM (số 28(62)/2011), tr.150-155.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 562 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4