Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Đào tạo Cử nhân Mục Tiêu Đào Tạo
Mục Tiêu Đào Tạo PDF Print E-mail
Monday, 29 March 2010 07:25

tlgd3Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy, nghiên cứu tâm lý học – giáo dục học và tư vấn tâm lý giáo dục tại các trường học, các trung tâm, hoặc làm việc  tại các cơ quan, đoàn thể xã hội. Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học.

Mục tiêu cụ thể

  • Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học đạt được yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức cụ thể như sau:Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân.Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tâm lý học - giáo dục học và kỹ năng tương ứng.Sử dụng một số phương pháp nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học và ứng dụng vào công việc chuyên môn, đời sống.
  • Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có thể làm được các công việc như:Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học ở các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ nhân viên ngành giáo dục.Nghiên cứu tâm lý học - giáo dục học ở các cơ sở nghiên cứu và trường học.Tư vấn tâm lý - giáo dục tại các trường học, các trung tâm, các cơ quan, đoàn thể xã hội và có thể làm các công tác khác có liên quan đến lĩnh vực tâm lý - giáo dục.Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  hoặc có thể học sau đại học khi có đủ điều kiện.
 


 Lượng Truy Cập