Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Đào tạo Thạc sĩ Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Học Tập
Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Học Tập PDF Print E-mail
Monday, 29 March 2010 07:22
tlh21. Giáo trình, tài liệu tham khảo
Khối kiến thức chung học theo giáo trình và tài liệu tham khảo đã có của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.Khối kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ học theo giáo trình và tài liệu tham khảo của Khoa Tâm lý – Giáo dục; các giáo trình và tài liệu tham khảo trình bày ở đề cương chi tiết các học phần.Học viên có thể sử dụng các giáo trình và tài liệu tham khảo đã có của Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Giáo dục và các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh.

2. Cơ sở vật chất, phương tiện đào tạo
Hệ thống thư viện của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và các trường trong khu vực TP. Hồ Chí Minh có đủ điều kiện và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc dạy học. Khoa Tâm lý – Giáo dục cũng có phòng tư liệu có thể cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên.Phòng học của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo chuyên ngành Tâm lý học .Khoa Tâm lý – Giáo dục có hai phòng thực hành đa năng với đầy đủ phương tiện phục vụ cho đào tạo.Trường Trung học phổ thông thực hành của trường có nhiều điều kiện phục vụ cho việc đào tạo nghiệp vụ Tâm lý học.

Hướng dẫn thực hiện chương trình
Dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, hàng năm Hội đồng khoa học của Khoa TLGD dự kiến chương trình đào tạo của năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện.Kiến thức chuyên sâu của ngành có thể tự do lựa chọn thay đổi hàng năm. Trong quá trình đào tạo, về cơ bản, các khối kiến thức được lồng vào nhau một cách hợp lý, trách trùng lặp không cần thiêt.Giờ thực hành phụ thuộc vào từng nội dung học phần do giảng viên yêu cầu:  có thể là Xêmina, có thể là dạy thực địa, có thể thuyết trình, ngoại khoá …  

Chương trình đã được thông qua tại:Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ngày 15  tháng 3 năm 2009.
 


 Lượng Truy Cập