Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Nguyên Trứ PDF Print E-mail
Friday, 25 March 2011 06:47

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Nguyên Trứ
Ngày tháng năm sinh : 10-09-1931
Quê quán :
Triệu Sơn, Thanh Hóa
Danh hiệu : Nhà giáo ưu tú          Năm được phong : 1994
Học hàm : Phó Giáo sư              Năm được phong : 1984
Đơn vị công tác : Khoa Ngữ Văn (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

1. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1976), Ngôn ngữ trong tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường ĐHSP Vinh.

2. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1978), Ngữ âm học. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1978), Những vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam. Nxb ĐH và THCN.

4. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1979), Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt về mặt từ ngữ. Nxb Khoa học xã hội.

5. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1979), Học tập phong cách ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nxb Khoa học xã hội.

6. Nguyễn Nguyên Trứ (1979), Dạy và học tiếng Việt trong nhà trường. Trường ĐHSP Tp. HCM, Sở Giáo dục Tây Ninh.

7. Nguyễn Nguyên Trứ (1983), Đề cương bài giảng về phong cách học. Trường ĐHSP Tp. HCM.

8. Nguyễn Nguyên Trứ (1988), Phong cách chức năng tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng tám. Tạp chí Khoa học xã hội, Số 6.

9. Nguyễn Nguyên Trứ (1990), Thêm một nhận xét về cách dịch “Ngục trung nhật ký”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP Tp. HCM.

10. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1992), Dạy và học tiếng Việt lớp 9. Trung tâm Thông tin Khoa học Trường ĐHSP Tp. HCM.

11. Nguyễn Nguyên Trứ (1993), Thơ và thẩm bình thơ. Nxb Giáo dục.

12. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1993), Tiếng Việt 11. Nxb Giáo dục.

13. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1993), Bài tập Tiếng Việt 11. Nxb Giáo dục.

14. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1993), Sách giáo viên. Tiếng Việt 11. Nxb Giáo dục.

15. Nguyễn Nguyên Trứ (1994), Giải bài tập tiếng Việt 11. Nxb Giáo dục.

16. Nguyễn Nguyên Trứ (1994), Đạo đức Phật giáo có thể góp phần xây dựng cuộc sống nhân loại yên vui. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Đạo đức Phật giáo với cuộc sống hiện đại, tổ chức tại Tp.HCM.

17. Nguyễn Nguyên Trứ (Nguyên Hiền) (1995), Để học tốt tiếng Việt 6. Nxb Giáo dục.

18. Nguyễn Nguyên Trứ (Nguyên Hiền) (1995), Để học tốt tiếng Việt 7. Nxb Giáo dục.

19. Nguyễn Nguyên Trứ (Nguyên Hiền) (1995), Để học tốt tiếng Việt 8. Nxb Giáo dục.

20. Nguyễn Nguyên Trứ (Nguyên Hiền) (1995), Để học tốt tiếng Việt 9. Nxb Giáo dục.

21. Nguyễn Nguyên Trứ (Hà Chinh Châu) (đồng tác giả) (1997), Những nhà giáo - Những trang văn. Nxb Giáo dục.

22. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (1999), Tập thơ Người Khoa Văn. Nxb Giáo dục.

23. Nguyễn Nguyên Trứ (1999), Người Khoa Văn - tập thi mỏng mang nặng nghĩa tình. Tạp chí Tài hoa trẻ, Số 99.

24. Nguyễn Nguyên Trứ (1999), Cách viết của Bác Hồ. Nxb Giáo dục. Tái bản 2000.

25. Nguyễn Nguyên Trứ (đồng tác giả) (2000), Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam. Trường ĐHSP Tp.HCM, Nxb Trẻ.

26. Nguyễn Nguyên Trứ (2001), Về một từ trong thư gửi các chiến sĩ Quyết tử quân khu thủ đô của Bác Hồ. Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 388.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 540 guests online

 Vụ KHCN 

January 2023
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...