Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trịnh Sâm PDF Print E-mail
Friday, 25 March 2011 02:36

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên :

Trịnh Sâm

Ngày tháng năm sinh :

05-05-1955

Quê quán :

Quảng Ngãi

Học vị :

Tiến sĩ                                   Năm được phong :  1995

Chức danh :

Phó Giáo sư                           Năm công nhận : 2002

Môn giảng dạy:

Ngôn ngữ học

Đơn vị công tác :

Khoa Ngữ Văn

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại :

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B- PHẦN DANH MỤC

1. Trịnh Sâm (1984), Góp phần tìm hiểu về ngôn ngữ truyện Lục Vân Tiên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học. Viện KHXH tại Tp.HCM.

2. Trịnh Sâm (1985), Lỗi chính tả do phát âm địa phương của học sinh các tỉnh phía Nam. Tập san Giáo dục Nghĩa Bình, Số 3.

3. Trịnh Sâm và Ngô Quang Hiển (1986), Mấy suy nghĩ về ca dao - dân ca vùng biển Trung bộ.  Tạp chí Văn hóa dân gian, Số 1, Hà Nội.

4. Trịnh Sâm (1986), Về một hiện tượng từ láy trong phương ngữ miền Nam. Trong “Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông”, Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội.

5. Trịnh Sâm (1986), Phương ngữ và ca dao - dân ca địa phương. Tạp chí Văn học, S.5, Hà Nội.

6. Trịnh Sâm (1987),  Chỉ một từ “Mèo”. Tạp chí  Sông Hương, Huế.

7. Trịnh Sâm, Trần Ngọc Thêm (1989), Sách Ngữ pháp văn bản: Hỏi-Đáp. Trường CĐSP Tp.HCM.

8. Trịnh Sâm (1990), Suy nghĩ về  nghệ thuật tổ chúc văn bản trong thơ ngụ ý của Phan Văn Trị. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học. Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về nhà thơ Phan Văn Trị xuất bản, Cần Thơ.

9. Trịnh Sâm (1992), Tiêu đề và các bình diện nghiên cứu ngôn ngữ học về tiêu đề. Trong “Tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc phía Nam”. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

10. Trịnh Sâm, Nguyễn Nguyên Trứ (1992),Dạy và học tiếng Việt Lớp 9 (Sách). Trung tâm Thông tin Trường ĐHSP Tp.HCM, in lần II.

11. Trịnh Sâm (1994), Cấu trúc của tiêu đề văn bản Tiếng Việt trong phong cách ngôn ngữ  thông tấn báo chí. Tạp chí KHXH, Số 22, Viện KHXH Tp.HCM.

12. Trịnh Sâm (1995), Tiêu đề văn bản trong sách giáo khoa. Tạp chí Giáo dục,  Số 1, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam.

13. Trịnh Sâm (1995), Bản chất của tiêu đề văn bản và việc miêu tả phân loại chúng. Thông tin Khoa học, Trường ĐHSP Tp.HCM, Số 4.

14. Trịnh Sâm (1995), Lỗi tiêu đề văn bản. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 3 (5), Hà Nội.

15. Trịnh Sâm (1995), Cấu trúc của tiêu đề văn bản Tiếng Việt trong phong cách ngôn ngữ trong văn chương. Tạp chí Văn học, Số 7, Hà Nội.

16. Trịnh Sâm (1996), Vai trò và cương vị của tiêu đề văn bản. Trong kỷ yếu “Hai mươi năm một chặng đường nghiên cứu”, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Tp.HCM.

17. Trịnh Sâm, Nguyễn Ngọc Thanh (1997), Sách Tiếng Việt thực hành và kỹ thuật soạn thảo văn bản. Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh.

18. Trịnh Sâm (1997), Tiêu đề và tiêu đề học. Thông tin Khoa học, Số 18,  Trường ĐHSP Tp.HCM.

19. Trịnh Sâm (1997), Câu ca trữ tình qua ba vùng đất. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 3 (29), Hà Nội.

20. Trịnh Sâm (1998), Về từ “nậu” và “nẩu” ở Nam Trung Bộ. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 12 (26), Hà Nội.

21.  Trịnh Sâm (1998),  Về cơ chế ngữ nghĩa - tâm lý trong tổ hợp song tiết chính phụ Tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ , Số 2, Hà Nội.

22. Trịnh Sâm (1999), Mấy yêu cầu về ngôn ngữ của tiêu đề văn bản trong phong cách thông tấn. Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng”. Viện Ngôn Ngữ học - Trường Đại học KHXH & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh  - Hội Ngôn ngữ học Tp.HCM.

23. Trịnh Sâm, Nguyễn Ngọc Thanh (1999), Đặc trưng ngôn ngữ của phong cách thông tấn - báo chí của thời đại thông tin. Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng”. Viện Ngôn ngữ học - Trường Đại học KHXH & Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh - Hội Ngôn ngữ học Tp.HCM.

24. Trịnh Sâm (1999), Some remarks on polite manner in Vietnamese, International on Linguistic politeness, Theoritical approaches and Intercultural perspectives, Department of linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.

25. Trịnh Sâm (2000), Sách Tiêu đề văn bản tiếng Việt. Nxb Giáo dục, tái bản lần 3.

26. Trịnh Sâm (2000), Nghệ thuật tổ chức văn bản trong truyện cười Bác Ba Phi. Tạp chí Ngôn ngữ số 12, Hà Nội .

27. Trịnh Sâm (with Huynh Cong Minh Hung) (2000), Problems of syllables and morpheme in Vietnamese, The 27th International systemic functional Linguistics Congress, Traversing boundaries: SF Theory in new context, The University of Melbourne, Australia.

28.  Trịnh Sâm (2000), The roles and functions of text titles, pan-asiatic linguistics, The fifth international symposium on languages and linguistics abstracts, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University -Ho Chi Minh City, Việt Nam.

29. Trịnh Sâm (2001), Đi tìm bản sắc của tiếng Việt:Những câu hỏi đặt ra. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học “Bản sắc dân tộc trong văn hóa văn nghệ”, Nxb Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học.

30. Trịnh Sâm (2001), Sách Đi tìm bản sắc của tiếng Việt, Nxb Trẻ Tp.HCM

31. Trịnh Sâm (2003), “Về giảng dạy môn Cơ sở ngôn ngữ học, Đổi mới giảng dạy Ngữ văn, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr.211- 217.

32. Trịnh Sâm (2006), “Nghệ thuật ngôn từ  trong thơ Bích Khê”, TC Ngôn ngữ và Đời sống, số 5(127), , tr,16 -20.

33. Trịnh Sâm (2008), “Đặc điểm  ngôn ngữ báo chí nhìn từ hoạt động  báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh”, TC Ngôn ngữ và Đời sống, số 12(158),tr.11-15.

34. Trịnh Sâm (2008), “The linguistics characteristics of journalism viewed  from the activities of  journalism in Ho Chi Minh  city”, The 3rd international conference on Vietnamese study, Ha Noi National University, Viet nam.

35. Trịnh Sâm (co-author) (2010), Teacher education in Vietnam prospects and challenges (based on the training activities at Ho Chi Minh city of education”, International conference, Pusan National University , Korea.

Sách

36. Trịnh Sâm (đồng tác giả) (2007), Tiếng Việt căn bản, NXB Đại học Quốc gia thảnh phố Hồ Chí Minh.

37. Trịnh Sâm (2011), Đi tìm bản sắc tiếng Việt, (tái bản), NXB Trẻ.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 519 guests online

 Vụ KHCN 

January 2023
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...