Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phòng ban, Trung tâm PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 06:08
Đơn vị Số điện thoại
Phòng Tổ chức hành chính Bà Đỗ Thị Thanh Xuân 179
Ông Phạm Chung Thủy
148
Bà Đặng Bình Yên 178
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 213
Văn thư 199
Điện thoại viên 0
Phòng Đào tạo Thầy Tạ Quang Lâm 144
Thầy Lê Ngọc Tứ
141
Thầy Trần Văn Châu
142
Phòng Sau Đại học Phòng Sau Đại học
181
Phòng Sau Đại học 182
Phòng Sau Đại học 183
Phòng Sau Đại học 184
Phòng Quản trị Thiết bị Thầy Phạm Văn Thông 198
Thầy Trần Văn Vĩnh 196
Thầy Đức 197
Phòng Kỹ thuật - Điện
200
Phòng Kế hoạch Tài chính Bà Nguyễn Thị Yến Nam 136
P. Kế hoạch Tài chính
137
P. Kế hoạch Tài chính 138
Ông Đình Thu 139
P. Kế hoạch Tài chính 140
Phòng CTCT&HSSV P. CTTT - HSSV
127
P. CTTT - HSSV 128
P. CTTT - HSSV 143
Phòng Hợp tác Quốc tế P. HTQT 172
P. HTQT Văn phòng 173
Phòng KHCN&TCKH Văn phòng 177
Văn phòng Đảng Ủy Văn phòng 175
Đoàn Thanh niên Văn phòng 145
Phòng CNTT Văn phòng 166
Phòng máy C901 162
Bộ phận Quản trị mạng
38399556
Phòng Thanh tra Đào tạo Văn phòng 160
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Ông Nguyễn Ngọc Trung
146
Văn phòng
147
Thư Viện Bà Lê Quỳnh Chi 08 38399544
08 38399553
08 38321707
Bà Phạm Hiền Hoa 08 38467105
Ký túc xá Phòng quản lý 08 38650758
Ban Quản lý Dự án Ban. Dự án 168
Ban Y tế
Văn phòng 152
Bảo vệ Cổng 280 ADV 154
Cổng 221 NVC 157
Nhà xe 201
Phòng Họp C 203
Fax, TCHC 204
Phòng họp 1009 161
Trung tâm Tin học Văn phòng 151
Trung tâm Ngoại ngữ Văn phòng chi nhánh 1 08 38355082
08 38302479
Văn phòng trung tâm 08 38355084
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 819 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1