Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Hỏi-đáp Người học có thể xem lịch thi kết thúc học phần ở đâu?
PDF. In Email

Người học có thể xem lịch thi kết thúc học phần ở đâu?

Hiện tại (2013), lịch thi kết thúc học phần các lớp do hai cán bộ phụ trách: cô Phạm Phương Anh (hệ chính qui ngân sách), thầy Đinh Tiến Toàn (hệ Vừa làm vừa học, các lớp Văn bằng 2).

 

Lịch thi các lớp kể trên được niêm yết tại bảng tin Văn phòng Khoa (phòng A310, dãy A, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM) và đăng tải lên web Khoa. Đối với hệ chính qui ngân sách, lịch thi được lập theo kế hoạch chung toàn trường. Kì thi lần 1 được tổ chức vào cuối tháng 12 và tháng 01 (học kỳ 1), cuối tháng 5 và tháng 6 (học kỳ 2). Kì thi lần 2 (đối với chính qui từ khoá 35 về trước) được tổ chức vào cuối tháng 3, nửa đầu tháng 4 (học kỳ 1), cuối tháng 8, nửa đầu tháng 9 (học kỳ 2). Các lớp đào tạo theo qui chế Tín chỉ (từ khoá 36) chỉ được dự thi một lần, bỏ thi hoặc không đạt sẽ phải đăng ký trả nợ học phần.

Lịch thi các lớp còn lại (Liên thông, Vừa học vừa làm liên kết với các cơ sở đào tạo; Văn bằng 2) do thầy Đinh Tiến Toàn phụ trách. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ thầy Toàn.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Những bài liên quan 

 Lịch công tác 

Không có sự kiện nào