Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Thạc sĩ Ôn thi tuyển sinh Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020
Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020 06:18

Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 gồm:

- Lịch ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Danh sách chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

- Lịch ôn tập môn cơ bản và cơ sở. Xem file

 


 Truy cập