Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Tín Thanh PDF Print E-mail
Wednesday, 06 December 2017 17:00

LÊ TÍN THANH

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

15/10/1985

Quê quán:

Bình Dương

Học vị: Tiến sĩ

,năm công nhận: 2011

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Hóa học hữu cơ 1, Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, Tổng hợp hữu cơ

Đơn vị công tác:

Khoa Hóa học

Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:


Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B.PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Vuong T. M. H., Villemin D., Nguyen H. H., Le T. T., Dang T. T., Nguyen H. (2017), Programmed Site-selective Palladium Catalyzed Arylations of Thieno[3,2-b]thiophene, Chem. Asian J., 12(21), 2819.
  2. Le, T. T.; Chau, N. T. T.; Nguyen, T. T.; Brien, J.; Thai, T. T.; Nourry, A.; Castanet, A.-S.; Nguyen, K. P. P.; Mortier J. (2011), Evidence for a Trianion Intermediate in the Metalation of 4-Hydroxy-6,7-dimethoxy-8-methyl-2-naphthoic Acid. Methodology and Application to Racemic 5,5’-Didesisopropyl-5,5’-dialkylapogossypol Derivatives, J. Org. Chem., 76 (2), 601-608.
  3. Belaud-Rotureau, M.; Le, T. T.; Phan, T. H. T.; Nguyen, T. H.; Aissaoui, R.; Gohier, F.; Derdour, A.; Nourry, A.; Castanet, A.-S.; Nguyen, K. P. P.; Mortier, J. (2010), Synthesis of N-Aryl and N-Alkyl Anthranilic Acids via SNAr Reaction of Unprotected 2-Fluoro- and 2-Methoxybenzoic Acids by Lithioamides» Org. Lett., 12 (10), 2406-2409.
  4. Le, T. T.; Guillarme, S.; S. Saluzzo, C. (2010), New class of b-aminoalcohol ligands derived from isosorbide and isomanide : application in hydrogen transfer reduction of prochiral ketones» Tetrahedron, 66, 8893-8898.

Đề tài nghiên cứu

  1. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2017), Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 1,2,3-triazole. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
  2. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2016), Tổng hợp dẫn xuất amide của L-proline và ứng dụng trong tổng hợp các hợp chất b-amino carbonyl. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
  3. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2015), Khảo sát phản ứng Mannich với xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 616 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5