Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Tiến sĩ Ngành đào tạo Hệ thống ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ
Hệ thống ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ PDF 打印 E-mail
周六, 2017年 02月 18日 17:00

Stt

CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

NGÀNH CỦA HỌC VỊ

1

Toán giải tích

9460102

TOÁN HỌC

2

Hình học và tôpô

9460105

TOÁN HỌC

3

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

9140111

KHOA HỌC GIÁO DỤC

4

Văn học Việt Nam

9220121

NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

5

Ngôn ngữ học

9229020

NGÔN NGỮ HỌC

6

Văn học nước ngoài

9220242

NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

7

Lịch sử Việt Nam

9220313

LỊCH SỬ VIỆT NAM

8

Địa lý học

9310501

ĐỊA LÝ HỌC

9

Quản lý giáo dục

9140114

KHOA HỌC GIÁO DỤC

10

Tâm lý học

9310401

TÂM LÝ HỌC

 


 Truy cập