Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Đề cương ôn thi tuyển sinh PDF. In Email
Chủ nhật, 09 Tháng 4 2017 17:00

Thí sinh xem danh các môn thi và đề cương ôn tập

 

S

TT

Tên chuyên ngành

chuyên ngành

Môn thi

Cơ bản

(180 phút)

Cơ sở

(180 phút)

1

Đại số và lí thuyết số

DAIS

Giải tích và đại số

Đại số đại cương

2

Địa lí học

DLHO

Địa lí đại cương

Địa lí kinh tế - xã hội

3

Giáo dục học

GDHO

Triết học

Giáo dục học đại cương

4

Giáo dục học (GDMN)

GDMN

Tâm lí học phát triển

Giáo dục học mầm non

5

Giáo dục học (GDTH)

GDTH

Cơ sở Tiếng Việt, toán ở tiểu học

Lí luận DH Tiếng Việt, toán ở tiểu học

6

Hình học và tôpô

HHTP

Giải tích và đại số

Hình học

7

Hóa hữu cơ

HOHC

Cơ sở lí thuyết HH và CTC

Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ

8

Hóa vô cơ

HOVC

Cơ sở lí thuyết HH và CTC

Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ

9

Khoa học máy tính

KHMT

Cơ sở lí thuyết toán trong tin học

Kĩ thuật lập trình và cơ sở dữ liệu

10

LL&PPDHBM Hoá học

PPHH

Cơ sở lí thuyết HH và CTC

Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ

11

LL&PPDHBM tiếng Pháp

PHAP

Thực hành tiếng Pháp

LL&PPDH bộ môn tiếng Pháp

12

LL&PPDHBM Trung Quốc

LPTQ

Tiếng Trung Quốc hiện đại

Kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc

13

LL&PPDHBM Toán

TOAN

Giải tích và đại số

LL&PPDH bậc trung học

14

LL&PPDHBM Vật lí

VATL

Toán cho vật lí

Vật lí đại cương

15

Lí luận văn học

LLVH

Lí luận văn học

Lịch sử văn học

16

Lịch sử thế giới

LSTG

Lịch sử thế giới

Lịch sử Việt Nam

17

Lịch sử Việt Nam

LSVN

Lịch sử thế giới

Lịch sử Việt Nam

18

Ngôn ngữ học

NNHO

Ngôn ngữ học đại cương

Việt ngữ học

19

Quản lí giáo dục

QLGD

Giáo dục học đại cương

Khoa học Quản lý giáo dục

20

Sinh thái học

STHO

Sinh học đại cương

Sinh thái học và môi trường

21

Tâm lí học

TALI

Triết học

Tâm lí học phát triển

22

Toán giải tích

GITI

Giải tích và đại số

Giải tích hàm

23

Văn học nước ngoài

VHNN

Lí luận văn học

Lịch sử văn học

24

Văn học Việt Nam

VHVN

Lí luận văn học

Lịch sử văn học

25

Vật lí nguyên tử

VLNT

Toán cho vật lí

Vật lí nguyên tử và hạt nhân

26 LL&PPDHBM Tiếng Anh PPTA Ngôn ngữ học Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
 


 Truy cập