Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ TỔ BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HÀ BÍCH LIÊN (TỔ TRƯỞNG)
HÀ BÍCH LIÊN (TỔ TRƯỞNG) PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 12 2010 15:22

Họ và tên:              Hà Bích Liên

Ngày sinh:             03-6-1964

Quê quán:              Phú Yên

Học vị:                   Tiến sĩ - Năm công nhận: 2000

Chức danh:            Giảng viên chính

Đơn vị công tác:      Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:       242/6L Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh

Điện thoại số:        (08) 38.983.966 – 38.035.058

 

B. PHẦN DANH MỤC:

1. Hà Bích Liên (1992), “Thành trì Vijaya ở Bình Định”, Tạp chí Khảo cổ học, Số 3, Hà Nội.

2. Hà Bích Liên (1993), Champa thời Vijaya và mối quan hệ của nó với các nước trong khu vực, Luận văn Thạc sĩ, bảo vệ tại ĐHSP Hà Nội.

3. Hà Bích Liên (1994), “Về phong cách Mỹ Sơn A1 trong nghệ thuật Champa”, Tạp chí Khảo cổ học, Số 4, Hà Nội.

4. Hà Bích Liên (1995), “Về những hiện vật được coi là phong cách An Mĩ”, Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới về khảo cổ học”.

5. Hà Bích Liên (1995), “Vietnam – Southeast Asian relation: an insight into the past”, Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế Intercultural interraction and development: converging perpective, Tháng 9, Hà Nội.

6. Hà Bích Liên, Lê Vinh Quốc (chủ biên, 1997), Các nhân vật lịch sử Trung đại (Tập I): Đông Nam Á, Các nhân vật lịch sử thế giới, Nxb. Giáo dục.

7. Hà Bích Liên (1998), “Hindu style in the ancient Cham art”, Báo cáo khoa học Đại học tại Meeting on aspects of Vietnam – India studies, TP.Hồ Chí Minh.

8. Hà Bích Liên (1998), “Nghệ thuật cổ Champa, những dấu ấn của giao lưu văn hoá khu vực”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 2 (31).

9. Hà Bích Liên (viết chung, 1998), Các công trình nổi tiếng trong lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb. Giáo dục.

10. Hà Bích Liên, Lê Phụng Hoàng (chủ biên, 1999), Giáo trình Lịch sử văn minh Ấn Độ và Đông Nam Á – Lịch sử văn minh nhân loại, Nxb. Giáo dục.

11. Hà Bích Liên (2000), “Một số vấn đề nghiên cứu về lịch sử Champa”, Báo cáo Hội nghị Khoa học Thế kỷ XX – những vấn đề lịch sử, ĐHSP TP.Hồ Chí Minh.

12. Hà Bích Liên (2000), Quan hệ giữa vương quốc cổ Champa với các nước trong khu vực, Luận án Tiến sĩ, bảo vệ tại ĐHSP Hà Nội.

13. Hà Bích Liên (2001), “Quan hệ Việt – Chàm, một hiện tượng cộng cư và cộng hưởng văn hóa trong khu vực”, Hội thảo khoa học “Đông Nam Á bước sang thế kỷ XXI”, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á trường ĐHXH&NV và trung tâm KHXH&NV, TP.Hồ Chí Minh.

14. Hà Bích Liên (2001), “Cảng thị Champa”, Báo cáo Hội nghị khoa học nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu Đông nam Á ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

15. Hà Bích Liên (2002), The real state of Southern Champa Temples, European Association of Southeast Asian Archaeologist 9th International Conference, Sigtuna Sweden.

16. Hà Bích Liên (2003), Beauty would save the world (essay), Asian Innovation forum 2003, Bali 15 – 18 March.

17. Hà Bích Liên (2005), Paterns on brocade Textile of Cham Cuture in Vietnam, International Symposium Cam studies, old and New School of thought, Paris 14 – 15 Oct.

18. Hà Bích Liên, Nguyễn Minh Mẫn (2007), “Kinh nghiệm của Malaysia trong việc chấn hưng hệ thống giáo dục qua chương trình ứng dụng công nghệ thông tin”, Hội thảo khoa học “Asean 40 năm: Thành tựu và triển vọng”, TP.Hồ Chí Minh.

19. Hà Bích Liên (2013), Tín ngưỡng của người Việt ở Bình Dương trong tiến trình đô thị hoá (2011- 2013), Đề tài cấp tỉnh, cơ quan chủ trì: Sở khoa học công nghệ Bình Dương.

20. Hà Bích Liên (2012), Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 2012- 2025, Đề tài cấp tỉnh. Sở VHTT & Du Lịch TTH.

21. Hà Bích Liên (2015), Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn trên vùng đất địa linh nhân kiệt Vĩnh Long (2013-2015), Đề tài cấp tỉnh. Sở KHCN Vĩnh Long.

22. Hà Bích Liên (2008), The Healing Gardens- Vietnamese Spa Experience, Nxb. Giáo dục.

23. Hà Bích Liên (2012), Hue - The Romance of Viet Nam, Nxb. Giáo dục.

24. Hà Bích Liên (2012), “Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong hệ thống mậu dịch khu vực thời cổ”, Báo cáo khoa học, Hội nghị Phát trển Nam Trung Bộ, Phú yên 2010. Kỷ yếu  phát triển kinh tế Đà Nẵng, Viện NCPTKT- XH Đà Nẵng.

25. Hà Bích Liên (2012), “Những giá trị Xanh cốt lõi để định vị thương hiệu điểm đến Huế”. Báo cáo khoa học, Hội thảo quốc tế “Du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh”, Huế.

26. Hà Bích Liên (2012), “Ả Rập - Từ những góc nhìn khác biệt”, Báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học “Văn Hoá - xã hội các nước Ả Rập truyền thống và hiện đại”. ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

27. Hà Bích Liên, Nguyễn Trà My (2016), “Biên soạn sách giáo khoa Lịch Sử theo định hướng phát triển năng lực và tạo hứng thú cho người học”, Hội thảo “Biên soạn sách giáo khoa mới theo định hướng phát triển năng lực của người học (các môn Khoa học xã hội và Giáo dục công dân)”, Nxb. Giáo dục.

28. Hà Bích Liên, Nguyễn Trà My (2016), “Kiến thức tích hợp trong sách giáo khoa Lịch sử – Giới hạn của sự cần thiết”, Hội thảo “Biên soạn Sách giáo khoa mới theo định hướng tích hợp liên môn và phát triển năng lực”, Nxb. Giáo dục.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học