Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
LÊ PHỤNG HOÀNG PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 12 2010 15:19


A. PHẦN BẢN THÂN:
Họ và tên               : Lê Phụng Hoàng
Ngày sinh             : 01/03/1956
Quê quán              : Đồng Nai
Học vị                   : Tiến sĩ                   Năm: 1992
Chức danh            : Giảng viên chính      Năm công nhận: 2001
Đơn vị công tác     : Khoa Lịch sử
Địa chỉ liên lạc       : 89 Lê Quang Định, P14, Q. Bình Thạnh 
Điện thoại số        : (08).8.410.265 – 0955.221.297

B. PHẦN DANH MỤC:

 

GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Lê Phụng Hoàng (1983), Tình hình phong trào giải phóng dân tộc từ 1960 trở về sau, Tài liệu học tập lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

2. Lê Phụng Hoàng, Lê Vinh Quốc (1987), Lịch sử thế giới  hiện đại (Tập I), Tài liệu học tập lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

3. Lê Phụng Hoàng (1992), Vấn đề Cam Bốt trong chính sách đối ngoại của CHXHCN Việt Nam (1979-1989), Luận án Tiến sĩ, bảo vệ tại Đại học Tổng Hợp Kiev.

4. Lê Phụng Hoàng (1994), Một số vấn đề về quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á (1975 – 1989), Tài liệu học tập lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

5.Lê Phụng Hoàng (1995), Quan điểm mới của giới sử học Xô Viết về Chiến tranh thế giới thứ Hai, Báo cáo tại Hội nghị Khoa học khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

6.Lê Phụng Hoàng (1997), Vài ý kiến quanh việc biên soạn giáo trình Lịch sử Cách mạng Tháng 10 dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng, Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

7.Lê Phụng Hoàng, Nguyễn Thị Thư (1997), Các nhân vật lịch sử cận đại (TậpII: Nga), Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

8.Lê Phụng Hoàng, Trần Phi Phượng (1998), Lịch sử Đông Nam Á cận  hiện đại, Tài liệu học tập lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

9.Lê Phụng Hoàng, Hà Bích Liên, Trần Hồng Ngọc (1998), Các công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

10.Lê Phụng Hoàng (1998), Các nhân vật lịch sử trung đại (Tập II: Pháp), Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

11.Lê Phụng Hoàng (1999), Các nhân vật lịch sử cận đại (Tập III: Pháp), Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

12.Lê Phụng Hoàng, Ngô Minh Oanh (Chủ biên) (1999), Tài liệu hướng dẫn học tập và ôn thi lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

13.Lê Phụng Hoàng (1999), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh.

14.Lê Phụng Hoàng (2001), Một số bài giảng chuyên đề về lịch sử - văn hóa các nước Đông Nam Á (Tập I), ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.

15.Lê Phụng Hoàng (2002), Các nhân vật lịch sử hiện đại (Tập I: Pháp), Nxb Giáo dục.

16.Lê Phụng Hoàng (2002), Một số bài giảng chuyên đề về lịch sử các nước Tây Âu và Hoa Kỳ (Tập I), Giáo trình ĐHSP Tp.HCM.

17.Lê Phụng Hoàng (2004), Franklin Roosevelt tiểu sử chính trị, tài liệu tham khảo, Đại học Sư phạm TP. HCM.

18.Lê Phụng Hoàng (2005), Một số bài giảng chuyên đề về lịch sử các nước Tây Âu và Hoa Kỳ (Tập II), Giáo trình ĐHSP Tp.HCM.

19.Lê Phụng Hoàng (2005), Lịch sử quan hệ quốc tế ở Châu Âu trong chiến tranh lạnh, Giáo trình ĐHSP Tp.HCM.

20.Lê Phụng Hoàng (2005), Lịch sử quan hệ quốc tế ở Đông Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối chiến tranh lạnh, Giáo trình ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.

  1. TÀI LIỆU DỊCH
  2. Roy Med vedev (2003), Nikita Khrushev tiểu sử chính trị, Tủ sách Đại học Sư phạm TP. HCM.
  3. Béladi Lazó – Krausz Tamas (2004), I.V.Stalin Tiểu sử chính trị, Tủ sách Đại học Sư phạm TP. HCM.
  4. M.S.Kapitsa – H.P. Maletin (2004), Sukarno Tiểu sử chính trị, Tủ sách Đại học Sư phạm TP. HCM.
 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học