280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 07/2017 - Tập 14, Số 7/2017 - KHGD PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 14:18

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 14,

Số 7 (2017)


Khoa học Giáo dục

Education Science
21
200 7/2017 Đang phát hành / Publised

 


Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Đoàn Văn Điều

The status of implementing study skills by psychology students at Ho Chi Minh City University of Education (Read the full text article)

Thực trạng việc thực hiện các kĩ năng học tập của sinh viên Tâm lí học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5-15
2 Nguyễn Thanh Tùng

Vấn đề ngữ pháp văn bản trong biên dịch Anh-Việt và Việt-Anh của sinh viên Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Textual grammar problems encountered by the English Department students at Ho Chi Minh City University of Education in their English-Vietnamese and Vietnamese-English translation

16-31
3 Dương Hữu Tòng, Bùi Phương Uyên, Trần
Trí Tâm

Phân tích thực hành dạy học của giáo viên qua tiết dạy thể tích khối tròn xoay (Xem toàn văn)

Analyzing teachers’ teaching practice through a teaching period of the volume of solids of revolution

32-46
4 Đinh Thị Thùy Dung

Phân bố các trường tiểu học ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

The distribution of primary schools in the inner city of Ho Chi Minh City: Reality and solutions

47-55
5 Nguyễn Thị Hiên

Tìm hiểu hứng thú học tập môn bóng bàn của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Investigating interest in learning table tennis of students of Physical education department in Ho Chi Minh City University of Education

56-65
6 Lưu Mai Hoa

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong chiến lược “trồng người” (Xem toàn văn)

President Ho Chi Minh’s view on the role of education in the “cultivating people” strategy

66-71
7 Trần Phạm Mỹ Hạnh

Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem toàn văn)

The reality of education management on students’ life skills at high schools in Ba Ria - Vung Tau province

72-80
8 Nguyễn Hồ Huyền Điệp

Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động học tập của học viên cao học ở trường đại học sư phạm (Xem toàn văn)

Some basic theoretical issues about managing learning activities of post- graduate students at university of education

81-90
9 Võ Hồ Minh Trinh, Trần Nguyễn Trí Dũng

Sử dụng mô hình “đôi bạn học tập” nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập (Xem toàn văn)

The use of ‘learning pairs’ for improving the effectiveness of English language teaching and learning in the context of integration

91-98
10 Nguyễn Nho Huy

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh viên hướng tới đào tạo đạt chuẩn đầu ra (Xem toàn văn)

Solutions to enhancing the quality and effectiveness of student affairs towards outcome- based education

99-107
11 Trương Thanh Loan

Hướng dẫn phát âm nguyên âm, phụ âm và từ đơn tiết cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (Xem toàn văn)

Guiding mentally retarded children to articulate vowels, consonants and single words

108-115
12 Nguyễn Minh Hậu, Huỳnh Thị Lựu

Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng didactic (Minh họa: Trong hình học phẳng) (Xem toàn văn)

Studying students’ mistakes in solving the problem based on the didactic contract

116-124
13 Vũ Văn Ban, Bùi Ngọc Quân

Rèn luyện khả năng tư duy phản biện cho sinh viên trong quá trình dạy học bậc đại học (Xem toàn văn)

Training students' critical thinking ability in university teaching practices

125-132
14 Nguyễn Kim Dung, Lê Thị Thu Liễu

Một số đề xuất về cải tiến các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Some suggestions for improving educational quality accreditation standards at high school level

133-145
15 Nguyễn Trần Vĩnh Linh

Đánh giá của học sinh lớp 12 về thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ (Xem toàn văn)

Evaluation by grade 12 students on the status of the vocational education at secondary high schools in some provinces in South East provinces

146-156
16 Ngô Tấn Hiệp

Đánh giá của sinh viên các khoa không chuyên về hoạt động giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Hiến (Xem toàn văn)

Non-English major students’ assessments on English teaching practices in Van Hien University

157-163
17 Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Trần Thị Hoa Lan

Infographic – Phương tiện mới trong dạy học Địa lí (Xem toàn văn)

Infographic – a new device in Geography teaching and learning

164-172
18 Lý Thị Hoàng Uyên

Thực trạng sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học (Xem toàn văn)

Using classroom game in reality in order to develop the generalizatinon competency of 5 – 6 year preschoolers in science discovery activities

173-182
19 Đồng Thị Thu Trang

Thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm rèn luyện trí nhớ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện kể (Xem toàn văn)

The reality of designing and applying educational games (EG) in storytelling activities (SA) to train memory for preschoolers aged 5-6 years

183-190
20 Hoàng Trường Giang

Dạy học các môn toán, khoa học và tiếng Anh ở tiểu học theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình Quốc gia Anh và chương trình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Teaching Mathematics, Science and English in primary schools with advanced standards based on the integration of the national English program with the Vietnamese program in Ho Chi Minh City

191-198
21 PV

Bản tin khoa học công nghệ (Xem toàn văn)

Information on activities of science and technology

199-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu