Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
NGUYỄN THANH TIẾN PDF. In Email
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 03:02

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:                Nguyễn Thanh Tiến

Ngày sinh:                 24-6-1977

Quê quán:                 Đồng Nai

Học vị:                     Tiến sĩ - Năm công nhận: 2015

Đơn vị công tác:        Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:          Khoa Lịch sử-ĐHSP Tp. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại:                0902822666

Email:                       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B. PHẦN DANH MỤC

1. Nguyễn Thanh Tiến (2000), “Tìm hiểu quan hệ Việt Nam – Liên Xô từ 1950 đến 1975”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số (24).

2. Nguyễn Thanh Tiến (2004), “Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VI mở rộng (khóa II) tháng 7-1954 với những nhận định về tình hình Đông Dương sau chiến thắng Điện Biên Phủ”, Kỷ yếu Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam Bộ”, Đại học quốc gia Tp .Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Thanh Tiến (2005), Hội kín Nam Kì cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Luận văn Cao học khoa học Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Thanh Tiến (2006), Về phong trào Đông Du ở miền Nam đầu thế kỉ XX, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phong trào Đông Du ở miền Nam”, Ủy ban nhân dân Tp. Cần Thơ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tạp chí Xưa & Nay.

5. Nguyễn Thanh Tiến (2007), “Góp thêm ý kiến về Hội kín Phan Xích Long”, Tạp chí Xưa và Nay, Số 282, tháng 4-2007.

6. Nguyễn Thanh Tiến (2007), “Trao đổi thêm về vấn đề "Ai là tác giả đích thực của bài thơ Á tế Á ca", Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Một 100 năm giáo dục Việt Nam sau Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 -2007", ĐH KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12-2007.

7. Nguyễn Thanh Tiến (2008), “Lưu dân người Hoa và sự du nhập các hội kín Thiên địa hội vào Nam Kỳ nửa sau thế kỷ XIX”, trong nhiều tác giả (2008), Nam Bộ đất và người, tập 6, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn Thanh Tiến (2008), Vài nét về quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1975 đến năm 1990, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn ĐHSP TP.HCM, số 13 (47), Tr12 - 22.

9. Nguyễn Thanh Tiến (2008), “Vài nhận xét về phong trào hội kín chống Pháp ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX”, trong nhiều tác giả (2008), Nam Bộ đất và người, tập 7, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

10. Nguyễn Thanh Tiến (2008), “Quốc tế Cộng sản và sự phục hồi Đảng Cộng sản Động Dương trong những năm 1932-1935”, trong nhiều tác giả (2008), Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Nguyễn Thanh Tiến (2009), “Suy nghĩ thêm về vấn đề đoàn kết quốc tế trong Di chúc của Hồ Chủ tịch”, Kỷ yếu tọa đàm "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

12. guyễn Thanh Tiến (2010), “Vấn đề chuẩn bị lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Nam Bộ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cách mạng tháng Tám ở Nam Bộ”. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9-2010.

13. Nguyễn Thanh Tiến (2010), “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong chính sách tập hợp lực lượng chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn của Đảng”, Hội thảo khoa học “Mặt trận DTGPMNVN-tầm vóc và sứ mệnh lịch sử”. Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12-2010.

14. Nguyễn Thanh Tiến (2014), “Giao lưu văn hóa Trung Quốc - Việt Nam đương đại dưới bối cảnh toàn cầu hóa” (tiếng Trung), Vân mộng học san (Trung Quốc), số 2.

15. Nguyễn Thanh Tiến, Châu Minh (2014), “Ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử sau chiến tranh lạnh đối với giao lưu văn hóa Trung Quốc-Việt Nam” (tiếng Trung), Tạp chí Văn sử bác lãm (Trung Quốc), số 6.

16. Nguyễn Thanh Tiến (2015), Giao lưu văn hóa Trung Quốc-Việt Nam từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay  (1991-2014), Luận án tiến sĩ bảo vệ tại Viện Lịch sử văn hóa, Trường Đại học Sư  phạm Hồ Nam, Trung Quốc (tiếng Trung).

17. Nguyễn Thanh Tiến (2015), “Thêm một vài ý kiến đánh giá công cuộc kháng Pháp do triều Nguyễn lãnh đạo nửa sau thế kỷ XIX”,Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 10 (76).

18. Nguyễn Thanh Tiến (2015), “Tìm hiểu thêm một số khía cạnh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vĩnh Long-Năm 1940”, Tỉnh ủy Vĩnh Long-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

19. Nguyễn Thanh Tiến (2015), “Giáo dục ý thức công dân cho học sinh THPT từ góc nhìn môn Lịch sử”, Hội thảo khoa học “Đổi mới Nội dung và Phương pháp Giáo dục Đạo lý dân tộc và Ý thức Công dân cho học sinh THPT Tp.Hồ Chí Minh”, Viện Nghiên cứu giáo dục Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học