Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
NHỮ THỊ PHƯƠNG LAN PDF. In Email
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 02:58

A. PHẦN BẢN THÂN


Họ và tên:             Nhữ Thị Phương Lan

Ngày sinh:             11 - 7 - 1978

Quê quán:             Nam Định

Học vị:                 Thạc sĩ - Năm công nhận: 2007

Đơn vị công tác:    Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:      Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:            0908158272

Email:                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. PHẦN DANH MỤC

1. Nhữ Thị Phương Lan, Đào Thị Mộng Ngọc, (2005), “Vài suy nghĩ về việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thực trạng - giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử trong trường phổ thông theo hướng đổi mới phương pháp dạy học”, Viện nghiên cứu giáo dục – Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

2. Nhữ Thị Phương Lan (2007), “Hiệu quả kinh tế - xã hội từ chính sách phát triển giáo dục –đào tạo của một số nước ASEAN và những bài học kinh nghiệm”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “ASEAN 40 năm: thành tựu và triển vọng”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - Viện nghiên cứu xã hội – Đại học mở - Đại học KHXH&NV- Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh- Đại học Huflit.

3. Nhữ Thị Phương Lan, Ngô Minh Oanh, Đào Thị Mộng Ngọc, (2006), Con đường và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường THPT, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán trường THPT, Nxb. Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

4. Lê Huỳnh Hoa, Nhữ Thị Phương Lan, Đào Thị Mộng Ngọc, Nguyễn Chung Thủy, (2008), Xây dựng giáo án điện tử tích hợp cho sinh viên năm IV khoa Lịch sử, Đề tài NCKH cấp trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

5. Nhữ Thị Phương Lan, Đào Thị Mộng Ngọc, (2010), Thực trạng – giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường THPT trên địa bàn TPHCM (2001-2010), Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh Minh.

6. Nhữ Thị Phương Lan (chủ nhiệm đề tài, 2011), Khai thác hệ thống phim tư liệu lịch sử phục vụ việc dạy học lịch sử ở trường THPT (Phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975, Lịch sử 12 –Ban Cơ bản), Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

7. Nhữ Thị Phương Lan, Tưởng Phi Ngọ (2013), “Cần thận trọng khi dùng bản đồ giáo khoa Lịch sử lấy từ mạng internet”, Tạp chí Khoa học, Số 45 (2013), Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

8. Nhữ Thị Phương Lan, Lê Vinh Quốc (2014), “Một đường lối xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015”, Tạp chí Khoa học, số 59 (tháng 6-2014), Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

9. Nhữ Thị Phương Lan (2016), “Sách giáo khoa với việc phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Số 82 (tháng 6-2016), Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

10. Nhữ Thị Phương Lan (2016), “Rèn luyện cho sinh viên sư phạm Lịch sử kĩ năng tư duy phản biện”,  Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học” – Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.

11. Nhữ Thị Phương Lan, đồng tác giả (2016), Hướng dẫn sinh viên tự học lịch sử qua lược đồ, tranh ảnh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, ĐH Sư phạm Hà Nội.

12. Nhữ Thị Phương Lan, đồng tác giả (2016), “Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình”, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh, Số Giáo dục MS 72/GD/2016.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học