Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Thanh Bình PDF Print E-mail
Wednesday, 03 August 2016 17:00

NGUYỄN THANH BÌNH

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh:

06/03/1988

Quê quán:

Long An

Học vị:

Cử Nhân-Nghiên cứu sinh

Học hàm:


Chức vụ:

Giảng viên

Môn giảng dạy:

Thực hành hóa lý 1, thực hành hóa lý 2

Đơn vị công tác:

Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

0916323634

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

1. Binh T. Nguyen, Ha L. Nguyen, Tranh C. Nguyen, Kyle E. Cordova, and Hiroyasu Furukawa. High Methanol Uptake Capacity in Two New Series of Metal–Organic Frameworks: Promising Materials for Adsorption-Driven Heat Pump Applications. Chem. Mater.2016. DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b02431. ISSN: 0897-4756/1520-5002. IF (2015): 9.407.

2.Linh T. M. HoangLong H. Ngo, Ha L. Nguyen, Hanh T. H. Nguyen, Chung K. Nguyen, Binh T. Nguyen, Quang T. Ton, Hong K. D. Nguyen, Kyle E. Cordova and Thanh Truong. An azobenzene-containing metal–organic framework as an efficient heterogeneous catalyst for direct amidation of benzoic acids: synthesis of bioactive compounds. Chem. Commun2015, 51, 17132-17135. DOI:  10.1039/C5CC05985B. ISSN: 1359-7345/1364-548X. IF (2015): 6.567.

3. Binh T. Nguyen, Hiroyasu Furukawa, Ha L. Nguyen, Kyle E. Cordova, Tranh C. Nguyen. Integrated Amide Functionalities within an IRMOF-74 Series for CO2 Capture. Symposium: 150 Years of Beautiful structures and Defects, UC-Berkeley & Vietnam National University, (2014). (Poster)

4. Binh T. Nguyen. Integrated Amide Functionalities within an IRMOF-74 Series for CO2 Capture. “Hóa học và vật liệu tiên tiến vì môi trường – CMAE 2015“, Chương trình hội thảo Việt – Pháp lần thứ 4, (2015). (Oral)

5. Trần Thị Anh, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Cẩm Hoài, Bùi Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Mai, Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng ôxi hóa cao chiết ethyl acetate từ cây Vằng Trâu- jasminumundulatum Ker-Gawl, Tạp chí Phát triển Khoa Học Công Nghệ ĐHQG TPHCM,14(2), (2011).

Đề tài nghiên cứu:

  1. Nguyễn Thanh Bình (chủ nhiệm đề tài), Tổng hợp các chuỗi vật liệu khung hữu cơ kim loại là dẫn xuất MOF-74 với nhóm chức amid ứng dụng cho việc bắt giữ khí CO2. Đề tài cấp cơ sở 2014; mã số: MANAR-CS2014-01;nghiệm thu loại xuất sắc.
  2. Nguyễn Thanh Bình (tham gia thực hiện), Thiết kế, tổng hợp và chức năng hóa vật liệu khung cơ kim (MOFs, ZIFs) cho quá trình tách lọc và chuyển hóa methane thành methanol. Đề tài cấp Đại Học Quốc Gia (loại A) 2015; mã số: A2015-50-01/HĐ-KHCN; đang thực hiện.
  3. Nguyễn Thanh Bình (tham gia thực hiện), Design of Highly Functional Metal-Organic Frameworks as Platforms for The Purification and Transformation of Methane to Methanol. Đề tài ONRG (Tổ chức tài trợ nghiên cứu thuộc Hải quân Hoa Kỳ) 2015; mã số: N62909-15-1N056; đang thực hiện.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 768 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5