Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trần Sơn Hải PDF Print E-mail
Thursday, 09 June 2016 17:00

TRẦN SƠN HẢI

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 09/04/1981

Quê quán: Đức Phổ, Quãng Ngãi

Học vị: Thạc sỹ

,năm công nhận: 2007

Chức danh: Giảng viên

,năm được phong:2007

Môn giảng dạy: Tin Học

Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Sư Phạm Tp. HCM

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương,Q5, TPHCM

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. T.S. Hai, L.M. Triet, L.H. Thai, N.T. Thuy (2017), "Real Time Burning Image Classification Using Support Vector Machine", EAI Endorsed Transactions.
 2. Tran, Hai, et al. (2016) "Burn Image Classification Using One-Class Support Vector Machine." International Conference on Context-Aware Systems and Applications. Springer International Publishing.
 3. An Tien Vo, Thai Quang Luong, Hai Son Tran, Thai Hoang Le, A Fusion TLD and CMT Model for Motion Object Tracking, The International Conference on Information, System and Convergence Applications, July 13-16, 2016 in Chiang Mai, Thailand
 4. Hai, Tran Son, Thai, Le Hoang, and Nguyen Thanh Thuy. "Facial Expression Classification Using Artificial Neural Network and K-Nearest Neighbor." International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS) 7, no. 3 (2015): 27.
 5. Thai, Le Hoang, Hai, Tran Son, and Nguyen Thanh Thuy. "Image classification using support vector machine and artificial neural network." International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS) 4, no. 5 (2012): 32.
 6. Le Hoang Thai, Nguyen Do Thai Nguyen, and Tran Son Hai. “A Facial Expression Classification System Integrating Canny, Principal Component Analysis and Artificial Neural Network." International Journal of Machine Learning and Computing 1, no. 4 (2011).
 7. Thai Le, Phat Tat, and Hai Tran. "Facial expression classification based on multi artificial neural network and two dimensional principal component analysis." arXiv preprint arXiv:1107.3195 (2011).
 8. Thai Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, Hai Son Tran, "Facial Expression classification using Principal component analysis and artificial neural network," Proceeding of IEEE 3rd Int.Conf.Machine Learning and Computing (ICMLC), February 26-28, pp.306-309, Singapore, 2011.
 9. Thai, L. H., and T. S. Hai. "Facial Expression Classification Based on Multi Artificial Neural Network." In Proc. International conference on Advance Computing and Applications, Vietnam, pp. 125-133. 2010.
 10. Thai Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, and Hai Son Tran. "Landscape image of regional tourism classification using neural network." In Proceedings of the 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE'10). 2010.

Đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu

 1. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2012), Đề tài Phát Triển Phương Pháp Phân Tích Biểu Cảm Gương Mặt Dùng Mạng Nơron, MS: 2012.19.05, Đề tài khoa học cấp Trường ĐHSP TP.HCM.
 2. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2013), Đề tài Phát Triển Mô Hình Kết Hợp Đa Kỹ Thuật Cho Bài Toán Phân Lớp, MS: 2013.19.03, Đề tài khoa học cấp Trường ĐHSP TP.HCM.
 3. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2014), Đề tài Phát Triển Phương Pháp Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng, MS: 2014.19.40, Đề tài khoa học cấp Trường ĐHSP TP.HCM.

Sách

 1. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2012), Applying Multi Support Vector Machine for Flower Image Classification, Context-Aware Systems and Applications, Print ISBN: 978-3-642-36641-3, Online ISBN: 978-3-642-36642-0, ISSN: 1867-8211 , NXB Springer Berlin Heidelberg, Copyright Holder ICST Institute for Computer Science, Social Informatics and Telecommunications Engineering (Phục vụ môn Quy trình Phát Triển Phần Mềm Agile của Bộ môn HTTT&MTT – Khoa CNTT)
 2. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2015), Burn Image Classification Using One-Class Support Vector Machine, Context-Aware Systems and Applications, Print ISBN: 978-3-319-29235-9, Online ISBN: 978-3-319-29236-6, ISSN: 1867-8211 , NXB Springer International Publishing, Copyright Holder ICST Institute for Computer Science, Social Informatics and Telecommunications Engineering (Phục vụ môn Công Nghệ Phần Mềm Nâng Cao của Bộ môn HTTT&MTT – Khoa CNTT)
 3. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2015), Dịch sang tiếng Việt cuốn Scrum Guides của Ken Swchaber và Jeff Sutherlan, © 2015 Scrum.Org and ScrumInc, Online publication, http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-VI.pdf#zoom=100 (Phục vụ môn Quy trình Phát Triển Phần Mềm Agile của Bộ môn HTTT&MTT – Khoa CNTT)
 4. Trần Sơn Hải (cùng cộng sự) (2015), Dịch sang tiếng Việt cuốn Hướng dẫn Nexus của Ken Swchaber, ©2015 Scrum.Org and waber, Online publication, https://www.scrum.org/Portals/0/NexusGuideTranslations/NexusGuide-v1.1%20-%20Vietnamese%20nfv3.pdf  (Phục vụ môn Công Nghệ Phần Mềm Nâng Cao của Bộ môn HTTT&MTT – Khoa CNTT)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 699 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5