Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Viết Hưng PDF Print E-mail
Thursday, 09 June 2016 17:00

NGUYỄN VIẾT HƯNG

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

31/03/1981

Quê quán:

Nghệ An

Học vị: Tiến sĩ

năm công nhận: 2015

Chức danh:

năm được phong:

Môn giảng dạy:

Toán Rời Rạc, Lí thuyết đồ thị, Xử lí Ảnh.

Đơn vị công tác:

Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa CNTT, Trường ĐHSP Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Q5, TPHCM

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. H.Nguyen, Facial Feature Extraction Based on Wavelet Transform, Artificial Intelligence and Computational Intelligence 2009, Lecture Notes in Computer Science.
 2. Thanh D. X. Duong and Hung V. Nguyen, Some extension of Sparse Principal component analysis, 3rd International Conference on Machine Learning and Computing, Singapore 2011.
 3. Thanh D. X. Duong and Hung V. Nguyen, Some extension of Sparse Principal component analysis, International Journal of Machine Learning and Computing, Vol.2, No.5, pp 701-705, 2012.
 4. H.Nguyen, K.Kotani F.Chen, and B.Le, A Thermal Facial Emotion Database and Its Analysis, The 6th Pacific-Rim Symposium, PSIVT 2013. (ERA rank: B).
 5. H.Nguyen, K.Kotani F.Chen, and B.Le, Estimation of Human Emotion Using Regions of Interest in Facial Thermal Image, PCSJ/IMPS 2013 年映像メディア処理シンポジウム.
 6. H.Nguyen, K.Kotani F.Chen, and B.Le, Estimation of Human Emotions Using Thermal Facial Information, Fifth International Conference on Graphic and Image Processing 2013.
 7. H.Nguyen, F.Chen, K.Kotani and B.Le, Human Emotion Estimation using Wavelet Transform and t-ROIs for Fusion of Visible Images and Thermal Image Sequences, The 14th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2014). (ERA rank: C) (Best Paper Award)
 8. H.Nguyen, F.Chen, K.Kotani and B.Le, Fusion of Visible Images and Thermal Image Sequences for Automated Facial Emotion Estimation, Journal of Mobile Multimedia. (Scopus Q2)
 9. L.Nguyen, Y.Kohda, K.Umemoto, and H.Nguyen, Value Creation in Auditing Service: A Framework for Analysis, The Third Asia Conference on Information Systems 2014.

Đề tài nghiên cứu

 1. Nguyễn Viết Hưng (chủ nhiệm đề tài), Dương Đặng Xuân Thành (2010), Phân Tích Thành Phần Chính Thưa, Đề tài khoa học cấp Bộ. (Mã số đề tài: B2010.19.58)
 2. Nguyễn Viết Hưng (chủ nhiệm đề tài), Trần Sơn Hải (2012) Phát triển phương pháp phân lớp ảnh tự động,  Đề tài khoa học cấp Trường. (Mã số đề tài: CS.2012.19.06)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 831 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5