Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Nguyễn Quang Tấn PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 6 2016 17:00

NGUYỄN QUANG TẤN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

23/03/1955

Quê quán:

Hương Trà, Thừa Thiên – Huế

Học vị: Tiến sĩ

, năm công nhận: 1983

Chức danh: GVC

, năm được phong: 1992

Môn giảng dạy:

Cơ sở dữ liệu, lập trình web, mạng máy tính

Đơn vị công tác:

Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Q5 TPHCM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Novikov S.V., Nguyen Quang Tan (1985). Education designing interactive training programs in the SPOC-VUZ // Proceedings of NIIVSH "The study and application of the AOC in the learning process".
 2. Nguyen Quang Tan (2011). To The Construction Model Of Portal With Open Source Software For Schools In Vietnam // Международный конгресс по информатике : информационные системы и технологии = International Congress on Computer Science : Information Systems and Technologies / Материалы междунар. науч. конгресса, Республика Беларусь, Минск, 31 окт. – 3 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : С.В. Абламейко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, c. 394-397.
 3. S.E. Gutnikov, V.V. Krasnoproshin, V.A. Obraztsov, Nguyen Quang Tan and S.A. Popok (2013). Intelligent Decision-Support System in Sports Traumatology. International Conference on Sports Medicine and Sports Management, pp.    11-13.
 4. S.E. Gutnikov, V.V. Krasnoproshin, V.A. Obraztsov, Q.T. Nguyen, S.A. Popok (2013). Architecture of Decision Support Systems for Data Mining, International Congress on Computer Science: Information Systems and Technologies,  pp. 487-491.
 5. Nguyen Quang Tan (2013). Management Information System for Clinics with Cloud Technology, Proceedings of the International Congress on Computer Science: Information Systems and Technologies, pp.496-500.

Đề tài nghiên cứu

 1. Nguyễn Quang Tấn (1992). Thiết kế các hệ thống ứng dụng MVT trong giải quyết một số bài toán kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế – Đề tài cấp Bộ.
 2. Nguyễn Quang Tấn (cùng cộng sự) (2005). Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy các môn tự nhiên ở nhà trường phổ thông. – Đề tài cấp Bộ. Mã số B2002.23.41.TĐ.
 3. Nguyễn Quang Tấn (cùng cộng sự) (2012). Hệ thông tin hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho trường PT Trung học. Đề tài cấp Bộ. Mã số B.2009.19.48.

Sách

 1. Nguyễn Quang Tấn (1994), Hướng dẫn sử dụng Ventura 3.0, NXB Đồng Nai.
 2. Nguyễn Quang Tấn (1995), Microsoft Word 6.0. Hướng dẫn chi tiết và các kỹ xảo, NXB Đồng Nai.
 3. Nguyễn Quang Tấn (1995), CorelDraw 3.0 & 4.0,- NXB TP. Hồ Chí Minh.
 4. Nguyễn Quang Tấn (1995), Quattro Pro 5.0 trong Windows, NXB Đồng Nai.
 5. Nguyễn Quang Tấn (1996), Windows 95 và Word 7.0, NXB Đồng Nai.
 6. Nguyễn Quang Tấn (1997), Hướng dẫn sử dụng Microsoft Visual FoxPro 3.0,   NXB Thống kê.
 7. Nguyễn Quang Tấn, Hồ Trung Dũng (1997), Hướng dẫn tự học cơ sở lập trình, NXB Thống kê.
 8. Nguyễn Quang Tấn, Vũ Thanh Hiền (1997),  .Lập trình với Hợp ngữ,- NXB Thống kê.
 9. Nguyễn Quang Tấn (1998), Tin học Phổ cập Hiện đại, NXB Thống kê.
 10. Nguyễn Quang Tấn (1998), Phổ cập về Internet, NXB Thống kê.
 11. Nguyễn Quang Tấn (1999), Hướng dẫn sử dụng Windows 98 và Word 97, NXB Thống kê.
 12. Nguyễn Quang Tấn (1999), Sử dụng dễ dàng với Microsoft Excel 97, NXB Thống kê.
 13. Nguyễn Quang Tấn (2005), Lập trình cơ sở phổ thông, NXB Giáo dục.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1414 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31