Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Đỗ Thái Nguyên PDF Print E-mail
Thursday, 09 June 2016 17:00

NGUYỄN ĐỖ THÁI NGUYÊN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 15/10/1982

Quê quán: Hậu Giang

Học vị: Thạc sỹ

, năm công nhận: 2013

Chức danh:

, năm được phong:

Môn giảng dạy: Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu, Kĩ thuật lập trình, Lập trình di động, Lập trình Game, Lý thuyết đồ thị, Đồ họa máy tính, Xử lý ảnh.

Đơn vị công tác: Khoa CNTT, trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Thai Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, Hai Son Tran (2010), Landscape Image of Regional Tourism Classification using Neural Network”, 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam.
  2. Thai Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, Hai Son Tran (2011), Facial Expression Classification using Principal Component Analysis and Artificial Neural Network”, 2011 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011), Singapore (February 2011) V4-306.
  3. Thai Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, Hai Son Tran (2011), “A Facial Expression Classification System Integrating Canny, Principal Component Analysis and Artificial Neural Network”, International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC) Vol. 1 (4), 388-393.
  4. Trinh Thi Phan, Thai-Nguyen Do Nguyen, Thai Hoang Le (2016), “Mobile Product Image Search by Content-based Image Retrieval Model using Keypoints and Local Binary Pattern”, International Conference on Information and Convergence Technology for Smart Society, Ho Chi Minh City, Vietnam, 19-21, January 2016.
  5. Trinh Thi Phan, Thai-Nguyen Do Nguyen, Thai Hoang Le (2016), “A Mobile Product Image Searching System Integrating Speeded Up Robust Features and Local Binary Pattern”, Indian Journals of Science and Technology, Vol 9(17), DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i17/92297, May 2016

Đề tài nghiên cứu

  1. Trần Sơn Hải, Nguyễn Đỗ Thái Nguyên (thành viên), Lương Trần Hy Hiến (2012), Phát triển phương pháp phân tích biểu cảm gương mặt dùng mạng Nơ ron. Đề tài khoa học cấp cơ sở. MS: CS2012.19.05.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 701 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5