Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lưu Mai Hoa PDF Print E-mail
Monday, 23 May 2016 17:00

LƯU MAI HOA

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

Quê quán:

Học vị: Thạc sĩ

,năm công nhận:

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Đơn vị công tác:

Khoa Giáo dục Chính trị

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP TPHCM, 280 An Dương Vương, Q5, TPHCM

Điện thoại:

Email:

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Lưu Mai Hoa (2011), “TP.HCM phát triển khoa học và công nghệ (1996-2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 10, tr.189-193.
  2. Lưu Mai Hoa (2014), “Giáo dục – Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến năm 2012”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 213, tr.81-84.
  3. Lưu Mai Hoa (2015), “Trí thức Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định tham gia chống Mĩ cứu nước”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Thành ủy TP.HCM, số 01, tr.73-77.
  4. Lưu Mai Hoa (2015), “Chủ trương giữ nguyên vẹn Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, tr.83-86.
  5. Lưu Mai Hoa (2015), “Vai trò của trí thức trong Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Thành ủy TP.HCM, số 09, tr.44-48.
  6. Lưu Mai Hoa (2015), “TP.HCM cần có những cải biến mạnh mẽ về giáo dục – đào tạo”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Thành ủy TP.HCM, số 10, tr.16-18.
  7. Lưu Mai Hoa (2015), “Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM, số 10, tr.171-174.
  8. Lưu Mai Hoa (2016), “Sự phát triển của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố (2000-2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 01, tr.192-196.

Sách

1. Lưu Mai Hoa (2015), “100 câu hỏi Lý luận về quyền con người”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 490 guests online

 Vụ KHCN 

January 2023
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...