Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sách hay Sách hay CÁC LÝ THUYẾT HỌC TẬP VỀ TRẺ EM
CÁC LÝ THUYẾT HỌC TẬP VỀ TRẺ EM PDF 打印 E-mail
周四, 2016年 04月 14日 04:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Collete Gray & MacBlain
Người dịch: Hiếu Tân
Giá bìa: 95.000đ

Bằng cách tập trung vào những triết thuyết học tập đầu tiên và những nhà lý thuyết hành vi, nhận thức và xã hội, cuốn sách này cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc học tập của trẻ em. Các tác giả đi sâu vào những lý thuyết học tập chính yếu, nhấn mạnh những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cách tiếp cận đồng thời khuyến khích sự suy tư về cách thức mà mỗi phương pháp khác nhau tác động đến việc học tập của trẻ em… Các dẫn chứng được rút ra từ thực hành để tô đậm thêm những khái niệm chủ yếu, và để tạo ra những liên kết sống động giữa lý thuyết và thực hành.

Cuốn sách tìm hiểu các lý thuyết của:
* Locke                                 * Vygotsky
* Rousseau                            * Bandura
* Montessori                          * Bronfenbrenner
* Piaget                                 * Bruner

Colette Gray là Trưởng bộ môn Phát triển Nghiên cứu tại Đại học Stranmillis, một trường Đại học thuộc Viện Đại học Nữ Hoàng ở Belfast.
Sean MacBlain là Giảng viên tại Khoa Phát triển Trẻ em và Người Khuyết tật của trường Đại học Plymouth, St
Mark và St John.

 


 Lượng Truy Cập