Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Khu vực chuyên ngành Khoa học GD Bài tập thực hành GDHPT-Phương pháp GD
Bài tập thực hành GDHPT-Phương pháp GD PDF Print E-mail
Wednesday, 13 April 2016 07:16

Bài tập 1: Giaỉ thích luận điểm: Không có phương pháp GD nào là vạn năng. Từ đó, trình bày hiểu biết của bản thân về việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp giáo dục...

Bài tập 2: Hãy nêu một số chủ đề giảng giải trong hoạt động GD học sinh ở trường THPT và trình bày nội dung giảng giải về một trong những chủ đề đó.

Bài tập 3: Hãy nêu một số chủ đề đàm thoại mà giáo viên có thể tổ chức để GD cho học sinh ở trường THPT và lập kế hoạch đàm thoại về một trong những chủ đề đó.

Bài tập 4: Từ những hiểu biết về phương pháp giáo dục, hãy phân tích một số biểu hiện sai lầm trong phương pháp giáo dục của giáo viên hoặc cha mẹ HS.

Bài tập 5: Có ý kiến cho rằng: "Việc hư hỏng của con cái có nguyên nhân từ sự nuông chiều, buông lỏng giáo dục của cha mẹ". Hãy trình bày quan điểm của bạn về ý kiến trên và trình bày minh họa bằng những tình huống giáo dục cụ thể.

Theo tài liệu của PGS.TS. Trần Thị Hương

 


 Lượng Truy Cập