Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Khu vực chuyên ngành Khoa học GD Danh sách tài liệu tham khảo GDH Đại cương
Danh sách tài liệu tham khảo GDH Đại cương PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 13 Avril 2016 06:52

Để việc học tập học phần giáo dục đại cương diễn ra có hiệu quả, những tài liệu cơ bản sau đây mà SV cần phải tìm đọc:

 

[1]. Bộ môn Giáo dục học (2011), Giáo dục học đại cương, Nxb Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

[2]. I.U. Babanxki (1986), Giáo dục học, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[3]. Nguyễn Cương (1995), Phương tiện kỹ thuật và đồ dùng dạy học, HN.

[4]. Nguyễn Thị Bích Hồng – Võ Văn Nam (2004), Giáo dục học đại cương, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[5]. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trần Thị Hương (2004), Lý luận dạy học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[6]. Nguyễn Văn Hộ – Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương. NXB Giáo dục, HN.

[7]. Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại, NXB Đại học quốc gia HN.

[8]. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB ĐHSP Hà Nội.

[9]. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, 2, NXB Giáo dục, HN.

[10]. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên 2005), Giáo trình Giáo dục học, tập 1, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

[11]. Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại, NXB Giáo dục HN.

 


 Lượng Truy Cập