Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Thị Tươi PDF Print E-mail
Monday, 30 November 2015 17:00

NGUYỄN THỊ TƯƠI

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 05/02/1963

Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh

Học vị: Tiến sĩ

, năm công nhận: 2010

Chức danh:

, năm được phong:

Môn giảng dạy: thực hành tiếng, nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành tiếng Pháp

Đơn vị công tác: khoa Pháp

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. NGUYỄN Thị Tươi (2015), « Phân tích tác nghiệp trong đào tạo giáo viên. So sánh giữa Pháp và Việt Nam », Bản tin Tiếng Pháp ở trường Đại học, số 20-03/2015. (« Analyse des pratiques dans la formation des enseignant-e-s. Un regard comparatif entre la France et le Viet Nam » in Le français à l’Université, 20-03/2015. Mise en ligne le 10 septembre 2015).

2. NGUYỄN Thị Tươi (2011), « Xem xét về đào tạo giáo viên tiếng Pháp theo hướng đào tạo nghiệp vụ », Tạp chí Synergies Pays Riverains du Mékong, Số 3-2011, tr. 21-27 (« Regard critique sur la formation initiale des enseignants de français dans une perspective de formation professionnalisante »).

3. NGUYỄN Thị Tươi (2009), « Hướng về đào tạo năng lực diễn đạt nói tư duy trong đào tạo giáo viên tiếng Pháp », Kỷ yếu hội thảo vùng Châu Á-Thái Bình Dương 2009, tr. 299.  (« Pour un oral réflexif dans la formation initiale des enseignants de FLE », Actes du séminaire régional Asie-Pacifique 2009.)

4. NGUYỄN Thị Tươi (và công sự) (2004), « Nghiên cứu tương tác ngôn ngữ trong lớp học : Phương pháp tiếp cận didactic-xã hội », Kỷ yếu hội thảo vùng Châu Á-Thái Bình Dương 2004. (« Études des interactions langagières dans la classe : Approche socio-didactique » (Équipe de recherche conjointe UP de Ho Chi Minh Ville - Université Stendhal-Grenoble 3) – Actes du séminaire régional Asie-Pacifique 2004.)

5. NGUYỄN Thị Tươi (và cộng sự) (2003), «  Nghiên cứu tương tác ngôn ngữ trong lớp học : Phương pháp tiếp cận didactic-xã hội - Vài vấn đề trong xây dựng dữ liệu nói trong tình huống didactic», Kỷ yếu hội thảo vùng Châu Á-Thái Bình Dương 2003, tr.7-15  (« Études des interactions langagières dans la classe : Approche socio-didactique - Quelques problèmes de constitution et de transcription d’un corpus oral en situation didactique » – Actes du séminaire régional Asie-Pacifique 2003).

Đề tài nghiên cứu

6. Nguyễn Thị Tươi (cùng cộng sự) (2003-2004), Nghiên cứu tương tác ngôn ngữ trong lớp học : Phương pháp tiếp cận didactic-xã hội. Đề tài khoa học quốc tế MIRA, Trường Đại học Grenoble III-Stendhal – Trường ĐHSP Tp. HCM, do giáo sư Marielle Rispail chủ trì, Vùng Rhȏne-Alpes (Pháp) tài trợ.

7. Nguyễn Thị Tươi (cùng cộng sự) (2012-2014), Đào tạo năng lực tự đánh giá ở Vùng Đông Nam Á  : Bối cảnh ? Công cụ ? Mô hình ? Đề tài khoa học vùng Châu Á-Thái Bình Dương, do tiến sĩ Nguyễn Xuân Tú Huyên chủ trì, tổ chức Pháp ngữ (OIF, CREFAP) tài trợ.

Sách

8. Nguyên Thi Tuoi (2014), Interactions verbales dans la formation initiale des enseignants de français au Vietnam, Diffusion ANRT Université Lille 3 – Thèse à la carte, France.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 708 guests online

 Vụ KHCN 

December 2022
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1