Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Dương Thị Hồng Hiếu PDF. In Email
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 17:00

DƯƠNG THỊ HỒNG HIẾU

A. PHẦN BẢN THÂN

Phương pháp dạy học Ngữ văn

Ngày sinh:

29-07-1975

Quê quán:

Hà Nam

Học vị:

Tiến sĩ, năm công nhận: 2013

Chức danh:

Môn giảng dạy:           Phương phán giảng dạy Ngữ văn

Đơn vị công tác:

Phòng Đào tạo

Địa chỉ liên lạc:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

I. Bài báo, bài trình bày tại hội thảo khoa học

 1. Dương Thị Hồng Hiếu (2001), Tô Hoài – một nhãn quan phong tục nhạy bén, sắc sảo, Khoa Ngữ văn, một phần tư thế kỉ - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 22 – 27.
 2. Dương Thị Hồng Hiếu (2003), Một số suy nghĩ xung quanh việc đổi mới phương pháp dạy và học, Hội thảo Đổi mới giảng dạy Ngữ văn ở trường đại học, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr. 96 - 99.
 3. Dương Thị Hồng Hiếu (2005), Môn Văn và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học Văn, Bình luận văn học (niên giám 2005), NXB Văn hóa Sài Gòn, tr. 296 - 303.
 4. Dương Thị Hồng Hiếu - đồng tác giả (2006), Mấy vấn đề đổi mới dạy học Ngữ Văn THPT, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán trường THPT - môn Văn, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ấn hành.
 5. Dương Thị Hồng Hiếu (2006), Tích cực hóa hoạt động của sinh viên trong giờ học các môn khoa học Ngữ văn, Tạp chí Khoa học xã hội - Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh, Số 3 + 4 (91 + 92), tr. 45 – 52.
 6. Dương Thị Hồng Hiếu (2006), Chương trình Dạy học cho tương lai của Intel với việc dạy và học Ngữ văn, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 9 (43), tr. 123 - 131.
 7. Dương Thị Hồng Hiếu (2006), Chương trình Dạy học cho tương lai của Intel và công việc chuẩn bị của giáo viên, Khoa Ngữ văn - 30 năm nghiên cứu và giảng dạy, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr. 362 - 366.
 8. Dương Thị Hồng Hiếu (2007), Về việc dùng câu hỏi trong dạy đọc - hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 11 (45), tr. 158 - 164.
 9. Duong Thi Hong Hieu (2010), Effectiveness of professional development programs in introducing innovations: Teachers’ perspectives, AARE conference - Making a difference - Melbourne 2010 (Hội thảo quốc tế về giáo dục của tổ chức Nghiên cứu giáo dục Úc - Tạo sự khác biệt - 2010).
 10. Dương Thị Hồng Hiếu (2014), Changing pedagogy: Vietnamese case from international perspectives, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 54 (88), tr. 136 - 145.
 11. Dương Thị Hồng Hiếu (2014), Bản chất của hoạt động đọc văn và việc dạy đọc văn bản văn học trong nhà trường, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 56 (90), tr. 48 - 56.
 12. Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu (2015), Văn bản văn chương và hoạt động đọc văn bản văn chương, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 2, tr. 19 - 29.
 13. Dương Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Nam (2015), Văn bản và việc phân chia các loại văn bản, Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn, Số 3 (28), tr. 99 - 107.
 14. Dương Thị Hồng Hiếu (2015), Dạy đọc ở bậc tiểu học tại Úc, Hội thảo Xây dựng mô hình dạy đọc ở tiểu học theo cách tiếp cận năng lực, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 20 - 28.
 15. Dương Thị Hồng Hiếu (2015), Factors that influence teachers in the process of educational renovation and some suggestions for Vietnam, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 6 (72), tr. 5 - 19.
 16. Dương Thị Hồng Hiếu (2015), Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh THPT qua môn Ngữ văn, Hội thảo khoa học Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh THPT thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 39 - 53.
 17. Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên), Dương Thị Hồng Hiếu (2016), Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản, NXB Đại học Cần Thơ, ISBN: 978-604-919-610-2.
 18. Dương Thị Hồng Hiếu (2016), Tổ chức cho học sinh tương tác trong quá trình đọc văn bản, Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn, Số 36 (11), tr. 20 - 29.
 19. Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu (2016), Các mô hình dạy đọc theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 6 (61), tr. 3 - 10.
 20. Dương Thị Hồng Hiếu (2017), Học hợp tác: cơ sở khoa học, khái niệm và hình thức vận dụng, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 4b (14), tr. 127 - 137.
 21. Dương Thị Hồng Hiếu (2017), Một số hình thức học hợp tác và vận dụng trong dạy đọc văn bản văn học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Số 79 (140), tr. 22 - 27.
 22. Dương Thị Hồng Hiếu (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Dạy học dựa trên dự án trong dạy học Ngữ văn, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 14 (10), tr. 97 - 108.

 

II. Đề tài nghiên cứu:

 1. Dương Thị Hồng Hiếu (2017), Nâng cao kĩ năng sử dụng hình thức dạy học hợp tác cho giáo viên trong dạy học Ngữ văn, Đề tài KH&CN cấp Cơ sở, mã số CS.2015.19.35, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.
 2. Dương Thị Hồng Hiếu (2017), Ứng dụng dạy học dự án trong dạy học Ngữ văn – thực trạng và giải pháp, Đề tài KH&CN cấp Cơ sở, mã số CS.2016.19.06, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Tham gia đề tài: Hoàng Thị Tuyết và nhóm nghiên cứu (2016), Xây dựng mô hình dạy học đọc tiếng Việt ở tiểu học theo cách tiếp cận năng lực, Đề tài KH&CN cấp Thành phố, Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh.

III. Sách, giáo trình:

1. Dư Ngọc Ngân (chủ biên), Dương Thị Hồng Hiếu, Lê Thu Yến (2014), Tiếng Việt cho người nước ngoài – 2, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên), Dương Thị Hồng Hiếu (2016), Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản, NXB Đại học Cần Thơ.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1953 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30